Sentralsortering vs. kildesortering - Hvordan skal vi nå målene?

Hvordan bør man samle inn plastavfall for å kunne gjenvinne mest mulig? Vil man kunne nå de nationale målene med kun kildesortering? Hva trenger Norge og hva er kvalitetskravene i senere i verdikjeden for å kunne optimalisere gjenvinningen? Påmeldingfrist 17. oktober

Beskrivelse
Program


Hvordan skal Norge nå utsorteringsmålene, og hvordan skal de ulike aktørene i verdikjeden for avfall best kunne ta sin rolle? Behov, krav og forutsetninger er ulike avhengig av hvor befinner seg i verdikjeden.

Om målene skal nås trengs det samarbeid, dialog og ikke minst kunnskap om hva kravene er hos de ulike leddene. Dette er tema på dette seminaret/workshopen. Hold av datoen, info om program og påmelding kommer.

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program