Tidligere kurs og arrangementer

Avfall Norges tidligere kurs og arrangementer

3. desember 2021

Nytenkning rundt transport og logistikk

Hva kan vi lære av andre bransjer? Noen stikkord er: verdimaksimering, kundetilpasset logistikk- og transportmønster, kapasitetsutnyttelse og ny lavutslipp-teknologi ...

Type arrangement: Avfallsforsk webinar

2. desember 2021

Matsirkelen- veien videre

På et webinar i september presenterte problemeierne sine utfordringer i matsisirkelen. 4.november møttes ulike aktører for å finne mulige løsninger ...

Sted: Zoom |
Type arrangement: Avfallsforsk webinar

1. desember 2021

Åpent hus

Vi inviterer våre medlemmer, samarbeidspartnere og interessenter på en hyggelig ettermiddag i våre lokaler.

Sted: Øvre vollgate 6, 0158 Oslo |
Type arrangement: Åpent hus

26. november 2021

Fra sirkulær teori til praksis

Hvilke incentiver og teknologier fungerer for å redusere avfallsmengdene, få til bedre kildesortering og mer ombruk?

Type arrangement: Avfallsforsk webinar

24. november 2021

Kommunikasjonsseminaret 2021

Velkommen til årets kommunikasjonsseminar - årets viktigste fagsamling for kommunikatører i bransjen.

Sted: Oslo |
Type arrangement: Seminar

17. - 18. november 2021

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Kurs

10. november 2021

Høstmøtet 2021

Velkommen til årets høstmøte! Her møtes daglige ledere i bransjen for nettverksbygging, tverrfaglige diskusjoner og sosialt samvær. ...

Type arrangement: Seminar