Lukk søk

Tidligere kurs og arrangementer

Avfall Norges tidligere kurs og arrangementer
13. - 14. mars 2019

Gjenvinningsseminaret 2019

Sted: Oslo | Type arrangement: Seminar

Velkommen til årets Gjenvinningsseminar – som i år har fokus på ombruk og resirkulerte råvarer. Vi får presentert eksempler på gode ombruks praksiser og hvordan forberede for ombruk med brukerfokus. I tillegg får vi ...

26. - 27. februar 2019

Fagtur til plastgjenvinningsanlegg

Fagområde: Gjenvinning og ombruk | Type arrangement: Fagtur

Hvordan gjenvinnes plast i Finland og Litauen? Vi inviterer medlemmer og interesserte med på fagtur til to spennende plastgjenvinningsanlegg!

29. januar 2019

Gratis workshop renere råvarer

Sted: Oslo | Type arrangement: Workshop

​Høsten 2018 iverksatte Avfall Norge et prosjekt for å kartlegge og beskrive verdikjeden for glass og metall. Hensikten med prosjektet er å utvikle en metodikk for å analysere og optimalisere verdikjeden for ulike materialstrømmer ...

16. - 17. januar 2019

Digitaliseringsseminar

Sted: Lillestrøm | Type arrangement: Seminar

I januar setter vi søkelys på digitalisering i et ledelse perspektiv. Vi skal ta for oss hindringer og utfordringer, både fra et organisasjon- og et teknisk ståsted. Videre vil vi se på hvordan man ...

14. - 15. januar 2019

Fagsamling 2019

Sted: Lillestrøm | Type arrangement: Fagsamling

Vi inviterer alle våre fraggrupper og nettverk til felles samling.

27. november 2018

Seminar Kommunalt ansvar

Sted: Oslo | Fagområde: Kommunalt ansvar | Type arrangement: Seminar

Seminaret som tar opp spørsmål som angår renovasjonsvirksomheters lovpålagte ansvar, og utøvelsen av dette og grensesnittet mellom private og offentlige aktører. Avfall Norges årlige seminar om det kommunale ansvaret gir faglig påfyll for aktører ...