Tidligere kurs og arrangementer

Avfall Norges tidligere kurs og arrangementer

14. februar 2024

Kurs om lukt og luktutfordringer

Kurset tar utgangspunkt i veileder for luktutslipp som er utgitt av Miljødirektoratet (TA-3019) . På kurset lar vi deltakerne selv ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Kurs

9. februar 2024

Hvordan håndtere brukte tekstiler best mulig?

Fra 2025 skal kommuner utsortere brukte og ødelagte tekstiler fra restavfallet. Hvilken innsamlingsmetode er best? Vi får resultatene fra fjorårets ...

Sted: Zoom |
Type arrangement: Avfallsforsk webinar

7. februar 2024

Webinar: Ombruk på gjenvinningsstasjoner

Tre kommunale aktører presenterer tre forskjellige måter å tilrettelegge for ombruk på gjenvinningsstasjoner, og deler erfaringer de har gjort. I ...

Type arrangement: Webinar

2. februar 2024

Hva skjer med de brukte tekstilene?

Overproduksjonen og overforbruket av klær skaper et globalt tekstilproblem. Hvor mye importeres, samles inn, ombrukes og/eller sendes ut av landet ...

Sted: Digitalt |
Type arrangement: Avfallsforsk webinar

1. februar 2024

Webinar: Hytterenovasjon

Hvilke krav gjelder for fritidsboliger og hvordan kan vi oppfylle kravene i praksis? Flere kommuner og renovasjonsselskaper jobber nå med ...

Type arrangement: Webinar

25. januar 2024

EU-webinar: EU ETS og avfallsforbrenning

Velkommen til denne månedens EU-webinar! Det er gratis og denne gangen handler det om kvotesystemet - EU ETS

Fagområde: EU |
Type arrangement: Webinar

23. - 24. januar 2024

Informasjonsmøte Renovasjonsbenchmarking 2024

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten. Nå har vi oppstart for RBM ...

Type arrangement: Informasjonsmøte

19. januar 2024

Mindre byggavfall fra byggeplass

Nesten 1/3 av byggavfall i Norge (641 000 tonn) oppstår ved nybygg. Avfallsreduksjon har stort potensial, men resultater vil kreve ...

Sted: Zoom |
Type arrangement: Avfallsforsk webinar