Tidligere kurs og arrangementer

Avfall Norges tidligere kurs og arrangementer

20. mai 2022

Motivasjon til kildesortering

Kildesortering alene skaper ikke en sirkulær økonomi, men vi er helt avhengig av kildesortering for å skape de sirkulære løsningene ...

Sted: Zoom |
Type arrangement: Avfallsforsk webinar

19. mai 2022

Kan politikk gjøre ‘fast fashion’ umoderne?

Hvordan følger vi opp EUs tekstilstrategi med virkemidler som virker? Hvilke virkemidler må til for at 'fast fashion' skal gå ...

Fagområde: Tekstiler, Logistikk |
Type arrangement: Frokostseminar

13. mai 2022

Motivasjon til å endre forbruksmønster

Forbruksmønsteret vårt må endres for å nå klima- og bærekraftsmålene. Informasjon og motivasjon er viktig,- men det må også andre ...

Sted: Zoom |
Type arrangement: Avfallsforsk webinar

6. mai 2022

Motivasjon til å kaste mindre

Tema i mai er kommunikasjon og atferdsvitenskap. På webinaret 6. mai skal vi se på hva som motiverer til å ...

Type arrangement: Avfallsforsk webinar

3. mai 2022

Årskonferansen 2022 - hva vi kan tilby!

Vi inviterer til digitalt møte for å informere om de nye løsningene og mulighetene for partnerpakker, profilering og utstilling på ...

Type arrangement: Utstillermøte

29. april 2022

God jord fra biologiske ressurser

Temaet er god jord. Hvorfor er det viktig med god jordhelse, hvordan produsere kvalitetsjord fra biologiske avfallsressurser og hvordan kan ...

Sted: zoom |
Type arrangement: Avfallsforsk webinar

27. april 2022

Går gjenvinningsbedriftene glipp av milliarder?

Vi presenterer funnene i en ny rapport fra Deloitte om "Muligheter og begrensninger i virkemiddelapparatet for gjenvinningssektoren". Hvorfor går en ...

Sted: Digitalt |
Type arrangement: Morgenkaffe

22. april 2022

Sirkulær bioøkonomi

Norge har et særlig potensial for sirkularitet innenfor bioøkonomien i følge sirkulærøkonomi-strategien fra 2021. Hvor stort et potensialet? Hva er ...

Sted: Zoom |
Type arrangement: Avfallsforsk webinar

21. april 2022

Ansvar for avfall

Advokatfirmaet Berngaard, NFFA og Avfall Norge inviterer til høyaktuelt seminar, ansvar for avfall. Temaet er det spesielle ansvaret ledere av ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Kurs

20. april 2022

Workshop med Avfallsforsk

Avfallsforsk inviterer til workshop på The Hub den 20. april. Vi har lagt opp til workshop med tre ulike tema ...

Sted: Oslo |
Type arrangement: Avfallsforsk workshop