Lukk søk

Tidligere kurs og arrangementer

Avfall Norges tidligere kurs og arrangementer
22. januar 2020

Informasjonsmøte Renovasjonsbenchmark 2020

Sted: Gardemoen | Type arrangement: Informasjonsmøte

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten.

14. - 15. januar 2020

Fagsamling 2020

Type arrangement: Fagsamling

Vi inviterer alle våre faggrupper og nettverk til felles samling på Gardermoen.

9. januar 2020

Frokostmøte: PReP2020 Innovasjonsprogram for plast

Sted: Avfall Norge | Type arrangement: Frokostmøte

Avfall Norge og Avfallsforsk inviterer sammen med Handelens Miljøfond til frokostmøte i forbindelse med utlysningen av et nytt innovasjonsprogram for plast i regi av Avfallsforsk og Handelens Miljøfond med til sammen 5 millioner kroner ...

3. - 4. desember 2019

Brusselseminaret

Sted: Brussel | Type arrangement: Seminar

Dette seminaret vil gi en innføring i hvordan EU-samarbeidet fungerer og gi et dypdykk i Kommisjonens nye ambisjoner. Seminaret tar for seg både status for nye mål og vedtatte direktiver, og den nye ambisiøse ...

15. - 15. november 2019

Frokostmøte - hvorfor forsøpler vi?

Sted: Oslo | Type arrangement: Frokostmøte

Ingen vil innrømme at de forsøpler, men likevel finner vi søppel overalt. 46 prosent av søppelet som ble plukka i 2018 kunne spores til personlig forbruk, blant annet i form av plastposer, take-away, sneiper ...

12. november 2019

Seminar om anbud og kontrakter i avfallsbransjen

Sted: Gardermoen | Fagområde: Anskaffelser, Kompetanse, Samarbeid | Type arrangement: Dagsseminar

Gjennomføring av anbud og utforming av kontrakter setter viktige rammer for samarbeidet mellom aktørene i bransjen. Anbud og kontrakter er også sentrale virkemidler for mer materialgjenvinning og sirkulær økonomi. Samtidig er det viktig at ...

6. - 7. november 2019

Deponiseminaret 2019

Sted: Gardermoen | Type arrangement: Seminar

Årets deponiseminar vil blant annet ha fokus på deponienes rolle i en sirkulær økonomi og hvordan avslutte og legge tilrette for etterbruk av deponi. Det vil også komme en oppsummering av rapporten til ekspertutvalget ...