Lukk søk

Tidligere kurs og arrangementer

Avfall Norges tidligere kurs og arrangementer
13. - 15. juni

Avfallskonferansen 2017 - Sirkulær fremtid

Sted: Kristiansand | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Teknologi og forskning, Generelt | Type arrangement: Konferanse

Ikke gå glipp av Avfallskonferansen 2017! Påmelding og detaljert program finner du på www.avfallskonferansen.no.

23. - 24. april

Grunnkurs driftsoperatører farlig avfall

Sted: Gjøvik | Fagområde: Farlig avfall | Type arrangement: Kurs

Farlig avfall inneholder miljøgifter med farlige egenskaper og som kan medføre skader på mennesker og natur. Det er derfor viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte, og at man er i stand ...

14. august

Arendalsuka - Det haster med et obligatorisk båtregister

Sted: Arendal | Fagområde: Marint avfall og forsøpling | Type arrangement: Debatt

Maritim forsøpling er et stort miljøproblem, herreløse båter er en del av dette problemet. Vi inviterer til debatt om hvorfor det haster med å få på plass et obligatorisk register.

5. - 7. september

Energigjenvinning av avfall 2018

Sted: København | Type arrangement: Seminar

Avfall Norges seminar om energigjenvinning - bransjens egen møteplass for avfallsbehandling med energigjenvinning

27. - 28. september

Fulltegnet. Bioseminaret 2018

Sted: Levanger | Fagområde: Biologisk behandling | Type arrangement: Seminar

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler produksjon av biogass, biogjødsel og kompost, samt nye behandlingsformer og ...

15. - 18. oktober

Videregående kurs driftsoperatører i farlig avfall

Sted: Langesund | Fagområde: Farlig avfall | Type arrangement: Kurs

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som enten har tatt grunnkurs tidligere, eller som har jobbet med farlig avfall over lenger tid.

23. - 24. oktober

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Sted: Gardermoen | Fagområde: Gjenvinning og ombruk | Type arrangement: Kurs

Kurset passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene.

24. - 25. oktober

Seminar nettverk øk/adm: EUs nye materialgjenvinningsmål – en spennende utfordring?

Sted: Oslo | Fagområde: Økonomi og administrasjon | Type arrangement: Seminar i Nettverk økonomi og administrasjon

Seminar nettverk øk/adm: EUs nye materialgjenvinningsmål – en spennende utfordring? Velkommen til årets seminar om aktuelle emner innen økonomi og administrasjonsområdet. I år ser vi nærmere på regler og endringer fra EU, og hvordan ...