Videregående farlig avfall kurs

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som enten har tatt grunnkurs tidligere, eller som har jobbet med farlig avfall over lenger tid.

Beskrivelse
Program

VIKTIG PRAKTISK INFO

 • Overnatting kr.1085,-
 • Overnatting bestilles av deltakeren selv på tlf.: 35978144 eller mail til: mona.torre@choice.no
 • Oppgi ref.: Avfall Norge 07.10.2019
 • Frist for bestilling av overnatting er 16.september

EARLYBIRD før 6.september. Da øker prisen med 500 kr.


OM KURSET

Dette er et kurs som går over fire dager og tar for seg svært mange utfordringer knyttet til det å motta, håndtere, klassifisere, velge riktig emballasje og ikke minst - redusere risiko innenfor temaet farlig avfall. Kurset har en avsluttende prøve som gjennomføres siste dag før avreise.

Kurset dekker:

 • Generell kjemi og avfallskjemi
 • BA-avfall
 • Hva skjer med avfallet? Fra mottak til behandlingsanlegg
 • ADR 1.3
 • HMS
 • Hvordan håndtere gass på farlig avfallsmottak?
 • Sikker emballering av farlig avfall
 • Håndtering av batterier


Vedlagt ligger foreløpig timeplan for kurset. Endringer vil komme

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program