Videreutdanningskurs i avfall og sirkulær økonomi

23. oktober arrangerer NMBU det første videreutdanningskurset i sirkulær økonomi og avfallsressurser i kretsløp med 5 studiepoeng. Kurset er i samarbeid med Avfall Norge og REdu-programmet.Beskrivelse
Program

Kurset er skreddersydd for deg som vil styrke din teoretiske og praktiske forståelse av sirkulærøkonomiens grunnelementer og få en plattform for nye kurs som vil bygge videre på kunnskapen fra dette kurset. Målet er å tilby flere kurs som leder opp til en erfaringsbasert master i sirkulær økonomi.

Målgruppe

Kurset vil være et overbyggende introduksjonskurs til viktige temaer i sirkulærøkonomien, og alle som arbeider med håndtering og behandling av avfallsressurser, som skaper nye produkter basert på avfallsressurser, utstyr for innsamling og behandling mm. Kurset er like relevant for deg som jobber i offentlig og privat avfallsvirksomhet, hos produsenter av produkter basert på avfallsressurser eller biprodukter/restråvarer, konsulenter, forvaltningsmyndighet lokalt, regionalt eller nasjonalt mfl.

Samlinger

Kurset vil ha 3 heldagssamlinger høsten 2019 og starten 2020.

Første samling blir 23.10.2019 på NMBU, Ås, deretter

27.11.2019 hos VESAR i Vestfold og

22.01.2020 hos ROAF på Romerike

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist: 25.09.2019. Begrenset antall plasser.

Les mer og meld deg på via denne lenken


Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program