WEBINAR: EUs Grønne giv og aksjonsplan for sirkulærøkonomi

Velkommen til webinar om EUs nye initiativ Grønne giv og aksjonsplan for sirkulærøkonomi. Webinaret går over fem dager, fra 11. - 15.mai. Hver sesjon er på 30 minutter mandag -fredag fra kl. 0830 - 0900.

Beskrivelse
Program

Webinaret gir en innføring i EUs planer for å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Det nye veikartet for sirkulærøkonomi, om nye krav og muligheter for avfallsbransjen, blir også presentert og drøftet. I tillegg får deltakerne en god innføring i Norges forhold til EU og hvordan EØS-avtalen fungerer.

Her er innholdet:

11. mai: 0830 - 0900: EU´s beslutningsmekanismer og implementering av regelverk i EØS-området 12. mai: 0830 - 0900: Green Deal (grønne giv) - hovedlinjene i politikken
13. mai: 0830 - 0900: Handlingsplanen for sirkulær økonomi (CEAP) - ned i detaljene
14. mai: 0830 - 0900: Rammedirektivet for avfall og implementering i Norge
15. mai: 0830 - 0900: Plastdirektivet og norsk gjennomføring

Hver sesjon inkluderer spørsmål og svar.

Webinaret ledes av Paal Frisvold som har over tjue års erfaring fra EU-hovedstaden hvor han har jobbet for bl.a. EFTA-sekretariatet, Miljøstiftelsen Bellona og NHOs største bransjeforening Norsk Industri.

Noe endringer kan forekomme.

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program