Lukk søk

Administrerende direktør

HRS IKS søker en målbevisst og engasjert direktør til å lede og videreutvikle HRS-konsernet.

hrs_logo_primr-2.jpg
Stillingstittel: Administrerende direktør
Arbeidsgiver: Hålogaland Ressursselskap IKS
Arbeidssted: Narvik
Søknadsfrist: 22. februar
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Halvar Hansen
Telefon: 91574098

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 11 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. I 2017 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 300 mill. kr. og har totalt 125 ansatte fordelt på anleggene i Narvik, Harstad og Tromsø. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik.

HRS IKS søker en målbevisst og engasjert direktør til å lede og videreutvikle HRS-konsernet.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

 • Daglig ledelse av selskapets virksomhet i henhold til retningslinjer som styret har gitt
 • Rapportering til konsernstyret og representantskapet
 • Styreleder i datterselskaper
 • Ivareta selskapets kontakt og samhandling med eierkommunene
 • Intern og ekstern kommunikasjon
 • Regionalt og nasjonalt miljøsamarbeid og utvikling av avfallsbransjen
 • Overordnet ansvar for strategi, målstyring, effektivisering og operativ videreutvikling
 • Økonomi-, budsjett- og resultatansvar. Personalansvar
 • Påse at selskapets verdier, rutiner og prosesser blir etterlevd
 • Sikre konsernmessig optimalisering og synergi mellom de offentlige renovasjonstjenestene og konkurranseutsatt næringsvirksomhet

Kontorsted er ved Djupvik Miljøpark Narvik. Det må påberegnes noe reiseaktivitet og tilstedeværelse mellom selskapets lokasjoner.

Stillingen leder HRS-konsernets ledergruppe og konsernstab.

KVALIFIKASJONSKRAV OG EGENSKAPER

 • Lederkompetanse gjennom dokumentert relevant ledererfaring
 • Relevant høyere utdanning.
 • God økonomiforståelse og kjennskap til offentlig regelverk og forvaltning
 • God markeds- og driftskunnskap (næringsaktivitet, industri/produksjon).
 • Bransjekompetanse vil være en fordel
 • Svært gode leder-, kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Samfunns- og miljøengasjert
 • Utadvendt og tydelig. Flink til å motivere, involvere og skape gode relasjoner
 • Initiativrik, kvalitetsbevisst, høy etisk standard
 • Egnethet for rollen
 • Erfaring innen forretningsutvikling, investeringstiltak og prosjektstyring
 • Erfaring fra konsernorganisering, omstillingsprosesser og organisasjonsutvikling er ønskelig

Vi vil vektlegge søkere med følgende personlige egenskaper:

VI KAN TILBY

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Spennende jobb i et solid konsern og i en bransje som er i sterk vekst og utvikling

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Halvar Hansen(tlf 915 74 098/epost halvhan@online.no) eller vår rekrutteringspartner Essensi AS v/Berit A. Laastad (tel. 971 60 626 /berit.laastad@essensi.no). Henvendelser til Essensi AS behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.

SØKNAD med CV sendes elektronisk via www.essensi.no .

Søknadsfrist: 22. februar 2019

Søkere kan be om at søknaden unndras offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Hvis man ikke får innvilget slik unntak, vil søker bli kontaktet særskilt.