Lukk søk

Anleggsleder i Lindum

Stillingstittel: Anleggsleder
Arbeidsgiver: Lindum AS
Arbeidssted: Drammen
Søknadsfrist: 20. november
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Hilmar Thor Sævarsson
Telefon: 90811492

Arbeidsoppgaver vil bestå i:

 • Ansvarlig for drift av anlegget i Drammen i samarbeid med formann på anlegget.
 • Personalansvar og ledelse på anlegget.
 • Kontaktpunkt med salgs- og logistikkavdelingene i Lindum.
 • Oppfølging av konsesjoner og avtaler som regulerer drift av anlegget.
 • Følge opp bedriftens HMS- og ledelsessystem i den daglige drift.
 • Månedlig og årlig rapportering av resultater.
 • Ansvar for vedlikehold av eksisterende infrastruktur (veier, vekt, støv, støy, gjerder, sigevann, vvs osv.)
 • Ansvar for maskinparken på anlegget og oppfølging av denne ihht. retningslinjer.
 • Oppfølging av prosjekter.
 • Andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Minst 3 år med ledererfaring
 • Miljø- eller anleggsingeniør.
 • Relevant økonomisk utdanning/erfaring
 • Erfaring med prosjektarbeid.
 • Erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Personlige egenskaper:

 • Involverende og tett på lederstil
 • Høy integritet og opptatt av grønn verdiskapning.
 • God på relasjoner og kan bygge team
 • Profesjonell og tillitsskapende
 • Initiativrik og handlekraftig
 • Fremme kunnskapsdeling og legge til rette for utvikling av ansatte
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Lindum fokuser på de menneskelige ressursene og kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Faglige utfordringer
 • Lønn etter avtale

Lederskap på Lindum

 • Lindum sine ledere skal fremme verdiskapning gjennom høy integritet, kvalitet og kompetanse i alle ledd.
 • Lindum sine ledere skal være gode rollemodeller og fremme godt medarbeiderskap.

Om arbeidsgiveren

Lindum er en av Norges ledende virksomheter innen behandling av organisk avfall, forurensede masser, deponering og gjenvinning av avfall. Konsernet har virksomhet over store deler av Sør-Norge og driver flere biogass- og komposteringsanlegg, bl.a. Den Magiske Fabrikken. Lindum satser på forskning og utvikling for å øke konkurransekraften, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter. Selskapet har høyt fokus på sirkulær økonomi og det grønne skiftet, og har visjon om å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld!

Lindum AS, som er 100 % eid av Drammen kommune, er et kommersielt selskap. Konsernet med sine 220 ansatte omsatte i 2018 for drøyt MNOK 600 og håndterte 1,3 millioner tonn avfall og forurensende masser. Hovedkontoret er i Drammen.