Lukk søk

Daglig leder

VKR er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling og behandling av avfall og slam i Valdres. VKR har i dag 44 ansatte. Hovedanlegget ligger i Rebneskogen, 9 km nord for Fagernes. VKR håndterer årlig 19.000 tonn avfall og 3.000 tonn slam. VKR har 8.250 husholdningsabonnenter og 20.380 fritidsabonnenter. VKR har 8 miljøstasjoner plassert rundt i Valdres. Les mer på www.vkr.no.

Stillingstittel: Daglig leder
Arbeidsgiver: Valdres Kommunale Renovasjon IKS
Arbeidssted: Fagernes
Søknadsfrist: 6. januar
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Kristian Sagnes Damstuen
Telefon: 91660886

Vi søker en engasjert og tydelig daglig leder da vår nåværende leder går av med pensjon. VKR eies av de seks Valdreskommunene og er organisert som et interkommunalt selskap i henhold til IKS-loven. Selskapet driver avfallshåndtering i og på vegne av eierkommunene. VKR arbeider for avfallsminimering, ombruk, materialgjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet på en kostnadseffektiv måte. VKR er en betydelig industribedrift i Valdres, en viktig samfunnsaktør og pådriver for å utvikle fremtidsrettede og miljømessige gode løsninger. Det er stort fokus på blant annet forbedring og utvikling av avfallshåndtering, forretningsdrift og organisasjon Virksomheten er organisert med 8 miljøstasjoner, 29 miljøtorg/miljøpunkter og 400 fjellcontainere. Håndtering av næringsavfallet er organisert i et eget selskap, Retura Val-Hall AS.

Arbeidsoppgaver

 • Lede en viktig samfunnsaktør i Valdres i det «Det grønne skiftet». Se framtidige konsekvensene for VKR og Valdressamfunnet, være i forkant i planlegging og gjennomføring av nødvendige endringer som følge av økte miljøkrav.
 • Gjennomføre strategien som er besluttet av styret og representantskapet der hovedfokus er å være;

- Serviceinnstilt med vekt på kundetilfredshet og gebyrnivå

- Ledende på tjenestestandard og miljøstandard

- Profesjonelle spesielt innen driftseffektivitet, systemeffektivitet, arbeidsmiljø

 • Daglig drift av VKR med organisering, bemanning, innkjøp og salgsavtaler, økonomistyring, HMS og oppfølging mot eierkommuner, Fylkesmann og sentrale myndigheter.
 • Ivareta det gode arbeidsmiljøet.

Daglig leder rapporterer til selskapets styre.

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring med gode resultater
 • God forståelse for teknologisk utvikling og logistikk
 • Erfaring fra industri- og produksjonsvirksomhet
 • Erfaring fra forretningsutvikling, økonomistyring og effektiv drift
 • Kunnskap om krav, forskrifter og utvikling i bransjen er en fordel

Krav til utdanning

 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning, minimum bachelor

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og evner til å utvikle organisasjonen og medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning.
 • Gjennomføringsevne og en pådriver for at ting skjer, med effektive beslutningsprosesser.
 • Strategisk og evne til å tenke nytt innenfor avfallsteknologi, miljø og forretningsutvikling.
 • God til å samarbeide med andre aktører, kommunale myndigheter og styrende organer.
 • God til å kommunisere eksternt og internt og evne til nettverksbygging.

Vi tilbyr

Fast stilling med gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig. Ønske om å unntas offentlig søkerliste må grunngis i søknaden, jfr offentlighetsloven § 25, andre ledd. Søkeren blir varslet dersom ønsket ikke kan tas til følge. Interesserte kan ta kontakt med styreleder Kristian Sagnes Damstuen, kommunedirektør i Nord-Aurdal kommune, på telefon 916 60 886.

Søknadsfrist: 6. januar 2020.

Søk på stillingen her:

https://4166344078.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4166382880?language=NB&link_source_id=0

Om Valdres

Vakre, varierte Valdres strekker seg fra de frodige vann- og skogdalene i sør til Jotunheimens mektige 2000-meterstopper i nord. Få regioner i Norge har et så variert tilbud av aktiviteter gjennom alle fire årstider. Valdres er hele familiens favoritt! Vi gleder oss til å vise frem mangfoldet i Valdres og alt denne vakre regionen har å by på.

Velkommen til Valdres!