Lukk søk

Driftssjef vann og avløp

FREVAR KF - Fredrikstad vann-, avløps - og renovasjonsforetak - er et kommunalt foretak som produserer drikkevann, biogass, renser avløpsvann, behandler avfall og drifter fjernvarmenett. FREVAR er miljøsertifisert i henhold til ISO 14 001, i tillegg er vannverket kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001.

Stillingstittel: Driftssjef vann og avløp
Arbeidsgiver: Frevar Kf
Arbeidssted: Øra - Fredrikstad
Søknadsfrist: 29. mars
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Annette Thorsø Mohr
Telefon: 91195822

FREVAR skal ansette ny Driftssjef vann og avløp, og har som ambisjon å bli Norges beste på drift av vann og avløp. Vi ser etter en faglig sterk leder som tar utfordringen og som bidrar til at FREVAR når sine mål.

FREVAR har et hovedansvar for drift, men leverer også etter en tredelt bunnlinje som gjelder miljø, økonomi og samfunn. Dette gir lederstillingene ved FREVAR en spesiell dimensjon der selskapets miljøprofil vil være like viktig å ha fokus på som driftsresultatet.
I stillingen som driftssjef for vann og avløp, vil hovedoppgaven være ledelse av 3 anlegg; vannverk, avløpsrenseanlegg og biogassanlegg. Stillingen er sentral og bidrar, i stor grad, til samfunnsutviklingen i en spennende og viktig bransje. FREVAR står foran store og omfattende prosjekter innenfor områdene vann, avløp og biogass. Planlagte prosjekter er blant annet bygging av nytt avløpsrenseanlegg, nytt rensetrinn på vannverket samt utvikling og økt inntjening på eksisterende biogassanlegg. Stillingen rapporterer direkte til administrerende direktør og inngår i ledergruppen ved FREVAR KF.

Konkretisering av stillingens ansvar:

 • Ansvar for drift og vedlikehold av anleggene og tilhørende infrastruktur
 • Ledelse og utvikling av medarbeiderne knyttet til anleggene
 • Budsjettansvar for avdelingene
 • Prosjektledelse
 • Sikre etterlevelse av relevante standarder, lover, forskrifter og miljøkrav
 • Sikre IK og HMS i avdelingene

Krav til kvalifikasjoner:

 • Søkere skal ha mastergrad/sivilingeniør med fagretning innenfor VA/maskin/prosess eller tilsvarende.
 • 3 - 5 år relevant erfaring, gjerne fra prosessindustri.
 • God driftsforståelse
 • Ledererfaring.
 • Kommuniserer godt både skriftlig og muntlig
 • Drives av høy aktivitet og faglige utfordringer

Personlige kvalifikasjoner:

 • Tydelig leder som inkluderer og inspirerer, og trives både administrativt og i drift
 • Sterk gjennomføringsevne og handlekraft og kan vise til resultater
 • Forretningsorientert med god helhetsforståelse (økonomi/drift/strategi)
 • Utviklingsorientert med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges, og vi ser etter en driftssjef som samarbeider tett med drift og bidrar med faglig styrke og tydelig ledelse.

FREVAR tilbyr:

 • Varierte lederoppgaver med stor faglig bredde og fokus på sirkulærøkonomi
 • En utfordrende stilling hos en av Norges ledende miljøbedrifter innen et fagfelt i rask utvikling
 • Et unikt sammensatt fagmiljø innen bransjen
 • Et trivelig arbeidsmiljø med gode HMS ordninger samt gode pensjons- og forsikringsordninger

FREVAR sitt samfunnsoppdrag gjør bedriften til en av de mest interessante miljøbedriftene i landet. Bedriften har 80 ansatte og er lokalisert på Øra i Fredrikstad. Arbeidsmiljøet er preget av medarbeiderskap i kombinasjon med tydelig ledelse. Arbeidskontrakt, pensjons- og forsikringsavtale følger rammene i Fredrikstad kommune. Vi svarer gjerne på spørsmål. Ta gjerne kontakt med Torp Consulting Øst v/ Annette T. Mohr mob: +47 911 95 822 eller FREVAR v/direktør Fredrik Hellström mob: +47 915 53 325.