Lukk søk

Fagleder farlig avfall

Vi søker fagleder farlig avfall til vårt mottak på gjenvinningsstasjonen på Dal Skog. Stillingen innebærer varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, som i hovedsak vil være på farlig avfallsmottaket men også noe på gjenvinnings-stasjonen.

Stillingstittel: Fagleder farlig avfall
Arbeidsgiver: Øvre Romerike Avfallsselskap IKS
Arbeidssted: Mogreina
Søknadsfrist: 20. august
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Hanna Cecilia Lytomt
Telefon: 41638141

ARBEIDSOPPGAVER

• Sikre optimal daglig drift av farlig avfallsmottaket.

• Sikre korrekt mottak, sortering og dokumentasjon av farlig avfall i henhold til lover, forskrifter,

ØRAS sin konsesjon og retningslinjer.

• Ha opplæringsansvar for andre ansatte innen farlig avfall.

• Følge opp og evaluere kontraktspartnere.

• Ha ansvar for oppfølging og vedlikehold av maskinparken tilhørende gjenvinningsstasjonen.


KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER

• Kompetanse innen farlig avfall, kundeveiledning, og gjerne ytre miljø

• Snakker og skriver norsk flytende

• Gode samarbeidsegenskaper, godt humør og god fysikk

• Er fleksibel og trives med å utføre varierte oppgaver

• Stor arbeidskapasitet med positiv serviceinnstilling

• Tar initiativ og ønsker å bidra til at ØRAS kontinuerlig forbedres

• Fokus på HMS og riktig håndtering av farlig avfall.

• Ønskelig med fagbrev i gjenvinningsfaget, men ikke et krav

• Har kurs innen sikkerhetsrådgivning, eller er villig til å ta det og fungere som bedriftens sikkerhetsrådgiver

• Personlige egenskaper vektlegges

• Førerkort kl.B

• Ønskelig med Truckførerbevis T1-T4, evt. vilje til å ta dette


DET TILBYS

• Spennende og variert jobb i en bransje og bedrift i sterk utvikling

• Faglige utfordringer, med mulighet for utvikling i et godt arbeidsmiljø

• Lønn etter erfaring, kvalifikasjoner og gjeldende tariffavtale

• Gode pensjons- og forsikringsvilkår for kundeveilederstillingen

• Fast ansettelse i 100 % stilling som fagleder farlig avfall


ØRAS ønsker personer med høy arbeidsmoral som er gode på kundehåndtering og har evne og vilje til å arbeide

selvstendig. Det er en forutsetning at man fungerer i team.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til miljø- og kvalitetsleder

Hanna Cecilia Lytomt tlf. 41638141.


Søknadsfrist 20. august 2019

Søknad med CV sendes elektronisk til: stilling@oeras.no.

Merkes: Fagleder farlig avfall.