Lukk søk

Forretningsutvikler

Brenner du for å utvikle nye ideer og konsepter innen sirkulær økonomi og grønn konkurransekraft?

Stillingstittel: Forretningsutvikler
Arbeidsgiver: RENAS
Arbeidssted: Skøyen
Søknadsfrist: 30. april
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Sissel Gladsø
Telefon: 40203866

I denne rollen vil du være vår sterkeste pådriver for å utvikle og gjennomføre nye konsepter for å sikre miljø og ressurser for nåværende og fremtidige generasjoner. Prosjektene kan omfatte alt fra mobile gjenbruksstasjoner til utvikling av et Lederprogram i sirkulærøkonomi, der Handelshøyskolen BI, RENAS og Circular Norway har inngått et samarbeid med noen av de fremste europeiske ekspertmiljøene; World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og SYSTEMIQ.

Sirkulærøkonomi ligger øverst i verktøykassen for å bygge Europa som et foregangskontinent for miljø, mennesker og et bærekraftig næringsliv. Vi bistår våre kunder med endringene som skjer på området og gjør de istand til å utnytte mulighetene dette gir.

Er du nysgjerrig på hvordan alt fra kildesortering til sirkulærøkonomi kan gjøre det enkelt for næringslivet å ta miljøansvar?

Vi søker deg som har en helhetlig, strukturert og langsiktig tankegang, som evner å både se de store linjene, men samtidig forstå betydningen av å gjøre små grep. Du har erfaring med forretningsutvikling og prosjektledelse – du har god forretningsforståelse, innsikt i politiske prosesser, og forstår betydningen for den samfunnsmessige utviklingen.

Du vil få et bredt og selvstendig forvaltnings-, utviklings- og prosjektlederansvar for ulike aktiviteter og initiativ. Du vil bidra med å sette strategi og retning, med ansvar for å forsterke utviklingen gjennom å utforske, konkretisere og gjennomføre tiltak som skaper lønnsomhet for medlemmene på kort og lang sikt.

Arbeidsoppgaver:

  • Pådriver og bidragsyter i selskapet på strategisk og operativt nivå
  • Lede og utvikle forretningsutviklingsfunksjonen
  • Identifisere nye muligheter, forretningsområder og samarbeidspartnere som gjør det enkelt for medlemmene å ta miljøansvar. Samle ideer, prioritere, konseptualisere, og utarbeide businesscase.
  • Igangsette og drive gjennom nye prosjekter som sikrer at medlemmene enkelt kan oppfylle de kravene myndighetene har satt.

Vi er et lite team – og at du passer inn er vel så viktig som at du bringer inn gode ideer, kraft til å følge dem og evne til å lede prosjektene. Våre verdier bidrar til vårt DNA; Det skal være enkelt å ta miljøansvar. Du vil passe inn i vår kultur om du kan du identifisere deg med våre verdier: Pådriveren er en iverksetter som gjennomfører de målene som er satt. Ansvarlig Vi tar ansvar for egne handlinger og gjør det vi kan for å ta ansvar for at miljøgifter ikke skal skade mennesker, dyr og natur. Handlekraftig I RENAS er det samsvar mellom tanke og handling. Vi har ambisiøse mål som krever handlekraft for å realiseres derfor gjennomfører vi det vi bestemmer oss for. Kompetent Vi skaper nye løsninger basert på kunnskap, erfaring og ekspertise. Det vekker tillit fordi vi jobber for langsiktig verdi istedenfor kortsiktig gevinst. Hjelpsom Vi søker alltid etter gode løsninger på andres miljøutfordringer. Vi setter oss i deres sted og hjelper andre på veien. Fordi det er sammen med andre vi skaper endring til det bedre.

Vi ønsker at du er/har:

  • høyere utdanning, mastergradsnivå eller høyere, innen teknologi, naturvitenskap og/eller økonomi
  • serviceinnstilt, og er komfortabel med å snakke i forsamlinger
  • kreativ og innovativ -se muligheter i marked og teknologi
  • svært høy gjennomføringsevne (stillingen innebærer mye selvstendig arbeid)
  • god formidlingsevne skriftlig og muntlig, engelsk og norsk