Lukk søk

Forretningsutvikler

Må virkelig vann- og avløpsgebyrene dobles, eller er det andre måter å dekke investeringsbehovene på? Vann- og avløpssektoren har et vedlikeholdsbehov som for hele landet tilsvarer investeringer på 280 milliarder kroner fram mot år 2040. Vi i VEAS skal løse denne utfordringen ved å generere inntekter i et nytt kommersielt selskap. Når vi lykkes, blir vi et bioraffineri der ulekkert råstoff forvandles til en mengde nyttige og klimasmarte produkter ved hjelp av dedikerte medarbeidere og noen milliarder bakterier.

Stillingstittel: Forretningsutvikler
Arbeidsgiver: Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS)
Arbeidssted: Bjerkåsholmen 125,1390 Vollen
Søknadsfrist: 18. oktober
Varighet: Prosjekt
Kontaktinfo
Terje Tonning
Telefon: 45419484

Fra renseanlegg til ressursfabrikk

Vi er på jakt etter en ny medarbeider som kan hjelpe oss med å utvikle denne siden av bedriften. Våren 2020 åpner vi vår nye biogassfabrikk hvor vi gjør biogassen fra renseprosessen om til flytende drivstoff. For å nå målet vårt, må vi utvikle flere produkter og tjenester i årene som kommer. Som forretningsutvikler hos oss vil du blant annet ha ansvar for:

 • Markedsanalyser
 • Utvikle markedsplaner
 • Innledende lønnsomhetsanalyser
 • Utvikle vårt nye markedsselskap

Vi ser for oss at vår nye medarbeider har følgende egenskaper og kompetanse:

 • Initiativrik og nysgjerrig - jobber selvstendig med å finne nye markedsmuligheter
 • Kremmerånd - ser muligheter der andre ser begrensninger
 • Analytisk - jobber strukturert med å vurdere lønnsomhet og potensial
 • Har erfaring fra forretningsutvikling
 • Høyere utdanning innen økonomi eller markedsføring

Som medarbeider i VEAS får du være med og utvikle en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag, og som har som mål å være i front innenfor sirkulærøkonomien. I tillegg tilbyr vi:

 • Spennende stilling med høy grad av selvstendighet
 • Engasjerende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen er prosjektbasert med varighet på to år, men kan bli gjort om til fast stilling. Du vil jobbe tett på ledergruppa og ha en sentral rolle i bedriften. Stillingen innebærer noe reising for å orientere seg i bransjen og innenfor nye markedsområder.

Spørsmål om stillingen kan rettes til økonomi- og administrasjonssjef Terje Tonning på mobil (454 19 484) eller e-post (trt@veas.nu). Søknad og CV registreres via Finns søkerhåndtering ved å trykke på "Søk her"-knappen.

VEAS er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel. Søkere kan be om anonymitet, men kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes.

Om arbeidsgiveren

VEAS-anlegget er Norges største rensanlegg og eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Avløpsvann fra eierkommunene, tilsvarende 750 000 personer, blir transportert via VEAS-tunnelen til renseanlegget på Bjerkås i Asker. Mer enn én million mennesker rundt Oslofjorden er direkte berørt av arbeidet vårt, og det forventes en betydelig befolkningsvekst i regionen fremover. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar. Økt fokus på ressursutnyttelse og kretsløpstenking gir VEAS nye muligheter og utfordringer. Som et ledd i kretsløpstenkingen arbeider vi nå for å realisere et av Norges største biogassanlegg. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 90 ansatte med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. VEAS er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere som jobber side om side, og vi har alle et stort engasjement for VEAS og jobben vi gjør.