Prosessingeniør

Sirkula søker ny prosessingeniør med ansvar for daglig drift og ettersyn av installasjoner på deponi.

Stillingstittel: Prosessingeniør
Arbeidsgiver: Sirkula
Arbeidssted: Arnsetvegen 41, 2324 Vang På Hedmark
Søknadsfrist: 5. oktober
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Stig Fjerdingen
Telefon: 45610911

Vår dyktige og trofaste kollega går snart av med pensjon. Vi leter etter deg som kan og vil og fortsette det gode arbeidet han utfører hos oss i dag. Du vil få god opplæring og innføring av han frem til sommeren 2023.

I denne stillingen vil du ha ansvar for daglige drift og ettersyn av installasjoner på deponi, som pumpestasjon, sigevannsanlegg, gassanlegg med gassturbin og sand-/oljeslamanlegg. Arbeidsplassen din vil være både på Heggvin avfallsanlegg og deponi og på kretsløpsplassen på Gålåsholmen. Du vil jobbe tett med både driftsoperatører, gjenvinningsoperatører, sjåfører, ingeniører og mange flere. Vi er engasjerte i forhold til fagområdet våre og vi er stolte av jobben vi gjør.

Denne stillingen er en viktig brikke for å nå våre mål og vårt oppdrag fra være eierkommuner: Hamar-regionen skal ha en bærekraftig, konstandseffektiv avfallshåndtering og fornøyde kunder. Det er viktig for oss at du er opptatt av å jobbe blant annet i henhold til lover, forskrifter og ulike tillatelser, vi gjør og vil gjøre ting ordentlig og etter boka. Vi jobber fremtidsrettet, miljøbevisst, troverdig og engasjert.

Arbeidsoppgaver

Daglig drift, ettersyn, overvåke, vedlikeholde og optimalisering av prosessanlegg, installasjoner og rørsystemer.

Ansvarlig for oppdatert informasjon om deponiene i InfraKit.

Fungere som rådgivende ingeniør og bistå internt med utvikling og avslutning av deponier.

Design og konstruksjon av prosessanlegg.

HMS-ansvar innen ansvarsområde.

Ansvar for utarbeidelse og etterlevelse av rutiner sammen med leder.

Vurdere/foreslå vedlikeholds- rehabiliteringstiltak på teknisk og økonomisk grunnlag.

Brannvernsleder for avfallsanleggene.

Deltagende i innkjøpsprosesser, prosjekter, arbeidsgrupper med mer.

Kvalifikasjoner

Du er utdannet prosessingeniør eller har annen tilsvarende utdanning.

Kurs og beviser du har er:

  • truckførerbevis
  • gasskurs
  • kurs i risikovurdering
  • kurs i brannforebyggende arbeid

Du har god erfaring med CAD-verktøy, både 2D og 3D.

Du har erfaring innen vann og avløp, gassmåling før entring av kum og erfaring med deponigassanlegg og gassturbin.

Personlige egenskaper

For at du skal gjøre en god jobb i denne stillingen er det viktig at du jobber strukturert. Du gjør deg ferdig med oppgaver før du går videre til det neste.

En del av jobben består i å snakke med mange ulike mennesker, internt og eksternt, du bør derfor være utadvendt og omgjengelig.

Dette er en jobb hvor det er viktig at du er løsningsorientert og å like endringer siden fagområdet stadig er i endring og utvikling.

Feltarbeid er også en viktig del av jobben så du bør like utearbeid på lik linje med kontorarbeid.

For å lykkes i jobben bør du være nysgjerrig på fagområdet og genuint interessert i stillingen.

Vi tilbyr

Kunnskapsrike og engasjerte kollegaer.

En stilling med utviklingsmuligheter og høy grad av selvstendighet.

Ordnede arbeidsforhold, gode forsikringsordninger og medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger.

Støtte til trening og tilbud om bedriftsmassasje for å forebygge f.eks. musearm eller nakkevondt.