Lukk søk

Prosjektleder gjenvinningsanlegg

Mepex har høy kompetanse og mange store kunder innen avfallssortering og energianlegg. Her er et utvalg kunder og prosjekter:

 • Fortum Oslo Varme – Forprosjekt for etablering av CO2 fangst anlegg, kapasitetsøkning på energigjenvinningsanlegg for avfall, etablering av ny driftssentral
 • IVAR ettersorteringsanlegg, Forus: Etablering av sentralt sorteringsanlegg for avfall samt vaskeanlegg for plast.
 • Svensk Plaståtervinning: Etablering av nytt ettersorteringsanlegg for plastemballasje i Motala
 • Energigjenvinningsetaten (EGE), Oslo: Koordinator i forbindelse med revisjons- og vedlikeholdsarbeider, oppgradering av eksisterende energigjenvinningsanlegg for avfall inkludert kapasitetsøkning
Stillingstittel: Prosjektleder gjenvinningsanlegg
Arbeidsgiver: Mepex Consult AS
Arbeidssted: Torvveien 5,1383 Asker
Søknadsfrist: 27. oktober
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Petter Thorbeck
Telefon: 90887648

Som prosjektleder for utvikling, utbygging og driftsoptimalisering av gjenvinningsanlegg vil du gå inn i et godt etablert fagmiljø med flere andre, dyktige rådgivere.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil lede og delta under gjennomføring av prosjekter for utbygging og driftsoptimalisering av gjenvinningsanlegg, fra konseptfase til ferdig anlegg
 • Arbeid i ulike prosjektfaser, som å utvikle konsepter, utarbeide skisse, gjennomføre forprosjekt, anskaffe utstyr og leverandører, rådgi i byggefase, bistå ved oppstart og å optimalisere drift
 • Andre relevante oppgaver kan være å beregne avfallsgrunnlag, gjøre tekniske vurderinger, følge opp økonomi, hente inn tilbud, lage beslutningsgrunnlag, følge opp kontrakter og rapportere samt lede større og mindre byggeprosjekter og vedlikeholdsoppgaver
 • Vi har til enhver tid mange interessante prosjekter og kunder å arbeide med, men vi ser for oss at du etter hvert skaper nye kundekontakter selv, og at du bringer inn nye prosjekter til Mepex
 • Du vil bidra med opplæring og erfaringsutveksling med kolleger i Mepex
 • Du vil inngå i avdelingen for anlegg og prosess i Mepex


Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke og utvikle fremtidens kretsløpssamfunn
 • Arbeidsplass i et levende fagmiljø, og deltagelse i tverrfaglige prosjekter
 • Fremtidsrettede og samfunnsnyttige oppgaver
 • Selvstendig arbeid og uformelt arbeidsmiljø
 • Ett års program for deg som nyansatt for at du raskt blir kjent med den nye jobben din
 • Karrieremuligheter for rett person
 • Mepex er ett av de ledende fagmiljøene innenfor avfall og miljø i Norge
 • Mepex har solid økonomi og et stort kundegrunnlag
 • Trivelige lokaler sentralt i Asker sentrum og kort vei til togstasjonen


Erfaring

 • Minimum 3 års utdanning innen tekniske fag
 • Erfaring fra relevant prosessindustri
 • Erfaring fra prosjektarbeid/ledelse/økonomisk rapportering
 • Erfaring fra avfallsbransjen og/eller termisk og mekanisk prosessindustri er en klar fordel


Personlighet

 • Som person er du en som får ting til å skje og tar ansvar for resultater
 • Du er opptatt av kvalitet, fremdrift og økonomi i prosjektgjennomføringen
 • Du holder deg faglig oppdatert og har god gjennomføringsevne i prosjekter
 • Du samarbeider godt med andre, lytter til kundenes behov og deler kunnskap, erfaringer og informasjon

Om arbeidsgiveren

Mepex er et ledende norsk konsulentselskap, spesialisert innen sirkulærøkonomi, avfall og gjenvinning. Vi er et partnerdrevet selskap, og har et sterkt fagmiljø med lang erfaring. Bredden i prosjektene våre spenner fra planlegging og analyser til kontrahering og prosjektledelse for utbygging og driftsoptimalisering av anlegg. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
Mepex ble etablert i 1988 og holder til i Asker sentrum. Vi er et firma i vekst, og er per i dag 19 medarbeidere.