Lukk søk

Prosjektleder pyrolyse og produksjon av biokull

Er du den engasjerte og praktisk rettede prosjektlederen Lindum søker?

Stillingstittel: Prosjektleder pyrolyse og produksjon av biokull
Arbeidsgiver: Lindum AS
Arbeidssted: Drammen
Søknadsfrist: 25. mai
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100 %
Kontaktinfo
Thomas Hartnik
Telefon: 92694021

Lindum AS satser på produksjon av biokull og bruk av pyrolyse som behandlingsmetode for organisk avfall, og setter for tiden opp et pilotanlegg for pyrolyse og tørking av organisk avfall. Pyrolyse er et viktig ledd i Lindums arbeid med å utvikle sirkulære forretningsmodeller og bærekraftige verdikjeder for organisk avfall og vi deltar i mange forsknings- og utviklingsprosjekter på dette området. I den forbindelse søker vi etter en engasjert og utviklingsorientert FoU-medarbeider som har erfaring i gjennomføring av utviklingsprosjekter og drift av industrianlegg.

Lindum har lang erfaring med forskning og utvikling innen sirkulær økonomi. Her står videreforedling av ressursene i avfallet, og reduksjon av klima- og miljøutslipp fra avfallsbehandlingen, sentralt. Som FoU-medarbeider er du en del av et faglig sterkt FoU-team med 9 andre medarbeidere, og du vil samarbeide med forskningsinstitutter, universiteter og andre industripartnere.

Arbeidsoppgaver vil bestå i:

 • Initiere, lede og gjennomføre forskning- og utviklingsprosjekter.
 • Ha overordnet ansvar for drift av pilotpyrolyseanlegget
 • Gjennomføre praktiske forsøk og undersøkelser ved pyrolyseanlegget
 • Være en aktiv deltager i aktuelle bransje- og fagfora der Lindum velger å være representert
 • Bidra i faglig arbeid knyttet til HMS, konsesjoner og drift av Lindums anlegg.

Kvalifikasjoner:

 • Du har utdannelse på bachelor- eller mastergradsnviå, gjerne innen teknologi, natur- eller ingeniørvitenskap
 • Du har arbeidserfaring fra industriell virksomhet (styre maskiner, skifte deler)
 • Du har erfaring med ledelse av faglige og utviklingsrettete prosjekter.
 • Du har praktisk erfaring med styring og enkelt vedlikehold av maskiner
 • Du har gjerne praktisk erfaring og/eller teoretisk kunnskap om produksjon og bruk av biokull

Personlige egenskaper:

 • Du er en lagspiller og motiveres av å skape resultater sammen med andre
 • Du motiveres av å finne bærekraftige og innovative løsninger for komplekse problemstillinger
 • Du er selvstendig og tar selv ansvar for fremdrift og måloppnåelse
 • Du har stor arbeidskapasitet og er strukturert ­
 • Du er initiativrik og har pågangsmot
 • Du behersker godt norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Du er lojal til selskapets verdier TENK OM- Troverdig, Entusiastisk, Nyskapende, Kunnskapsrike, rOmslige og Miljøbevisste

Lindum fokuser på de menneskelige ressursene og kan tilby:

 • Fast stilling som prosjektleder, lønn etter avtale
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Et sterkt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • Faglige utfordringer innen et viktig samfunnsområde
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning


Om arbeidsgiveren

Lindum er en av Norges ledende virksomheter innen behandling av organisk avfall, forurensede masser, deponering og ressursgjenvinninv. Konsernet har virksomhet over store deler av Sør-Norge og driver flere biogass- og komposteringsanlegg, bl.a. Den Magiske Fabrikken. Lindum satser på forskning og utvikling for å øke konkurransekraften, utvikle ny teknologi og åpne nye markeds-muligheter. Selskapet har høyt fokus på sirkulær økonomi og det grønne skiftet, og har visjon om å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld! Lindum AS, som er 100 % eid av Drammen kommune, er et kommersielt selskap. Konsernet med sine 155 ansatte omsatte i 2019 for nærmere MNOK 650 og håndterte 1,3 millioner tonn avfall og forurensende masser. Hovedkontoret er i Drammen.