Lukk søk

Prosjektleder

Romerike Avfallsforedling IKS søker etter en faglig oppdatert prosjektleder til fast 100 % stilling.
logo-roaf.gif
Stillingstittel: Prosjektleder
Arbeidsgiver: Romerike Avfallsforedling IKS
Arbeidssted: Skedsmokorset
Søknadsfrist: 20. januar
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Tor Henriksen
Telefon: 92222084

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. Vi eier og drifter Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Vi tar hensyn til miljøet i alt vi gjør. 

  
ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for 10 kommuner på Nedre Romerike. Vi betjener omlag 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander. Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til håndtering av husholdningsavfall. I tillegg drifter vi åtte gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi og en ordning for innsamling av farlig avfall. Vi har også over 200 returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner. 
  
Selskapet har ca. 150 fast ansatte og en omsetning på vel 250 millioner kroner. Selskapets forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune. 
  
ROAFs overordnede mål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og sammen med våre innbyggere skal vi bli best på materialgjenvinning i Norge. 
 ROAFs visjon er: Enkelt for deg à bra for miljøet 
  
Våre kjerneverdier er: miljøansvar, engasjement, service og tillit 
For mer informasjon, se www.roaf.no

    

Vi søker etter en faglig oppdatert prosjektleder til fast 100 % stilling. Prosjektleder vil være en viktig ressurs i ROAFs arbeid med gjennomføring av små- og mellomstore prosjekter i forbindelse med bygging av internveier og anlegg, driftsbygninger og tiltak på gjenvinningsstasjoner og deponi for å forebygge utslipp til ytre miljø, o.a. 
Prosjektleder vil jobbe tett med selskapets prosjektsjef, driftsledere og prosjektdeltakere fra ulike avdelinger i selskapet, samt ansvarlige for offentlige anskaffelser.  
Stillingen er organisatorisk lagt til avdeling for utvikling og fellestjenester.

Arbeidsoppgaver

Styre gjennomføringen av prosjekter
Prosjektlederrapportering til styringsgrupper
Være operativ prosjektdeltaker i bygg- og anleggsprosjekter
Prosjektering i mindre prosjekter
Utarbeide prosjektunderlag 
Oppfølging av leverandører 
Saksforberedelse og rådgivning for ledelsen 

Kvalifikasjoner

Utdanningsretning :
Ingeniør
Byggeteknisk utdanning
Prosjektledelse 
  
Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Erfaring fra prosjektarbeid og/eller prosjektledelse
Høyere relevant byggeteknisk utdannelse – minimum bachelor eller tilsvarende innen bygg og anlegg
3 – 5 års relevant arbeidserfaring
Oppdatert kunnskap om krav i Plan- og bygningsloven, Tek 17, mm, og god innsikt i relevant lovverk
Kompetanse i bruk av alle MS-Office programmer som arbeidsverktøy
Personlig og faglig autoritet og trygghet 
Evner å jobbe selvstendig og med sterke gjennomføringsegenskaper 
Løsningsorientert arbeidsform, pålitelig og stor arbeidskapasitet
Relevant erfaring kan delvis kompensere for kravet om høyere formell utdanning
Personlig egnethet

Personlige egenskaper

Vi søker deg som: 
ønsker å være oppdatert innen fagfeltet
jobber strukturert og effektivt med flere arbeidsoppgaver samtidig 
har evne til å kommunisere godt med alle nivåer i bedriften
har gode samarbeidsegenskaper
er beslutningsdyktig, målrettet, helhetstenkende 
kan identifisere deg med ROAF sine verdier

Vi tilbyr

Fast stilling ved et av landets ledende og mest innovative avfallsselskaper
God påvirkningsmulighet for å bedre miljøet og ta samfunnsansvar
Store muligheter for personlig og faglig utvikling i en attraktiv virksomhet og bransje i utvikling og vekst
Konkurransedyktige betingelser med gode lønns- og personalordninger 
ROAF er en IA-bedrift, og har avtale om bedriftshelsetjenester.
Variert og utfordrende arbeidshverdag
Parkeringsplass rett ved hovedbygg, også for EL-bil
God lunsjordning
Trening i arbeidstiden og 75 % dekning av treningsabonnement
Sykkelvennlig arbeidsplass

Vi gjør oppmerksom på at obligatorisk vaksinasjon gjelder for stillingen
ROAF disponerer bedriftsbiler til bruk i arbeidet