Lukk søk

Rådgiver renovasjon og utvikling

I 2020 overtok ØRAS ansvaret for administreringen av innhentingen av husholdningsavfall på Øvre Romerike. I denne forbindelse søker de etter en rådgiver som kan påta seg det overordnete ansvaret for innsamling/utvikling og innovasjon for ØRAS. Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver og inkluderer arbeid både inne og ute. Stillingen inngår i fagområdet innsamling og renovasjonsløsninger. Normal arbeidstid vil være fra kl. 08.00-15.30.

Stillingstittel: Rådgiver renovasjon og utvikling
Arbeidsgiver: ØRAS
Arbeidssted: Dal Skog
Søknadsfrist: 1. juni
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100 %
Kontaktinfo
Arild Snekkerhaugen
Telefon: 95408927

ARBEIDSOPPGAVER

• Rådføring og samarbeid med eierkommunene i forbindelse med planlegging av renovasjonsløsninger

• Ansvar for innsamlingen av husholdningsavfall og kommunikasjon med renovatører

• Kontraktsoppfølging opp mot renovatør

• Følge opp avvik og ha ansvar for å utføre korrigerende tiltak

• Oppfølging, og planlegge utbygging og drifting av stasjonære og mobile avfallssug i samarbeid med eierkommunene

• Ansvar for oppfølging av innsamling av glass- og metallemballasje

• Bygge opp struktur for innsamling av avfall fra næring

KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER

• Ingeniørbakgrunn og minst 10 års relevant arbeidserfaring

• Stillingsinnehaver bør ha kjennskap til lover og regler innen arbeidsområdet

• Innehar praktisk tilnærming i forhold til teori

• Snakker og skriver norsk flytende. Gode engelskkunnskaper

• Gode datakunnskaper, samarbeidsevner og godt humør

• Er fleksibel og trives med å utføre varierte oppgaver

• Stor arbeidskapasitet med positiv serviceinnstilling

• Tar initiativ og ønsker å bidra til at ØRAS kontinuerlig forbedres

• Gode avfallsfaglige kunnskaper er en fordel


DET TILBYS

• Spennende og variert jobb i en bransje og bedrift i sterk utvikling

• Faglige utfordringer, med mulighet for utvikling i et godt arbeidsmiljø

• Lønn etter erfaring, kvalifikasjoner og gjeldende tariffavtale

• Gode pensjons- og forsikringsvilkår

• Fast ansettelse i 100 % stilling

ØRAS ønsker personer med høy arbeidsmoral som er gode på kundehåndtering og har evne og vilje til å arbeide selvstendig. Det er en forutsetning at man fungerer i team.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til driftssjef Arild Snekkerhaugen

tlf. +47 954 08 927 eller daglig leder Trym Denvik tlf. +47 917 48 575.


Søknadsfrist 01.06.2020

Søknad med CV sendes elektronisk til: stilling@oeras.no.

Merk e-posten med «Rådgiver renovasjon og utvikling»


Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt renovasjonsselskap

for kommunene Eidsvoll,Hurdal,Nannestad og Ullensaker. Selskapet stå for avfalls-

behandling på vegne av eierkommunene for over 82.000 innbyggere.Selskapet har

som profil å håndtere avfallet på en miljømessig forsvarlig måte gjennom material­ og

energigjenvinning. ØRAS er lokalisert på Dal Skog, Ørasvegen 85, 2054 Mogreina.

Sammen gjør vi avfall til ressurser!