Rådgiver renovasjon

Er du vår nye rådgiver innen renovasjon? Vi søker deg som har et engasjement for miljø og ønsker å bidra til å forbedre kildesortering og renovasjonstjenestene.

Stillingstittel: Rådgiver renovasjon
Arbeidsgiver: Larvik kommune
Arbeidssted: Feyersgate 7, 3256 Larvik
Søknadsfrist: 31. august
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Elvir Selimotic
Telefon: 98231831

Stillingen som lyses ut vil ha fokus på renovasjon. Larvik kommune har kildesortering med henteordning av matavfall, papir, plastemballasje, restavfall og emballasje av glass og metall. Dette er tilbud for fastboende husholdninger og fritidsboliger. Vi jobber for en helhetlig miljøvennlig logistikk og økt kildesortering.

Det vil være mulighet for vikariat som fagkoordinator.

Virksomhet Kommunalteknikk har 83 ansatte og har ansvar for drift og forvaltning av vei/trafikk, vann, avløp, renovasjon og park/friområder.

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling av saker knyttet til renovasjon som:

 • Oppdatering og vedlikehold av abonnementssystemet for renovasjon.
 • Behandle klager, avvik og endringsmeldinger.
 • Saksbehandling knyttet til forsøpling.
 • Befaring og godkjenning av plassering av renovasjonsløsning.
 • Tett dialog og samarbeid med renovasjonsselskapet som utfører innsamling i Larvik kommune.
 • Behandle søknader om fritak og reduksjon av gebyr.
 • Planlegge årlige hendelser, for eksempel våraksjonen, innsamling av hageavfall og lignende.
 • Ha dialog med utbyggere, borettslag og sameier, velforeninger ol.
 • Jobbe for økt kildesortering gjennom kontakt med innbyggerne.
 • Gjennomføre nye renovasjonsordninger.
 • Bidra til forbedring/videreutvikling av tjenesten.
Kvalifikasjoner
 • Du har bachelorgrad/treårig utdanning innen miljø-, tekniske- og eller samfunnsfag.
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for noe utdanning.
 • Du er god til å kommunisere både muntlig og skriftlig på norsk.
 • Du har gode datakunnskaper.
 • Du har førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • Du er miljøinteressert.
 • Du tåler å stå i situasjoner hvor motpart er uenig i avgjørelsen.
 • Du er systematisk og nøyaktig.
 • Du er løsningsorientert og fleksibel.
 • Du er selvstendig, men har gode samarbeidsevner.
 • Du er effektiv, men tålmodig.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsdag med mye aktivitet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer


Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.