Lukk søk

Sommervikarer renovasjon

Longyearbyen lokalstyre (LL) har ansvar for renovasjonen i Longyearbyen. LL håndterer alt husholdningsavfall og mye av næringsavfallet fra Longyearbyen.

Stillingstittel: Sommervikar renovasjon
Arbeidsgiver: Longyearbyen lokalstyre (LL)
Arbeidssted: Longyearbyen
Søknadsfrist: 8. mars
Varighet: Vikariat
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Karine Hauan, Driftsingeniør renovasjon,
Telefon: 41926682

I forbindelse med ferieavvikling trenger vi to sommervikar i 100% stilling. Den ene stillingen har oppstartdato i midten av mai til ut august. Den andre stillingen har oppstartdato fra midten av juni til midten av august. Beskriv i søknaden i hvilken tidsperiode du har mulighet til å jobbe. Oppstarts- og avslutningsdatoene kan være noe fleksible. Arbeidssted Longyearbyen. Stillingen vil organisatorisk bli underlagt enhet for tekniske tjenester.

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:

- Veilede og bistå kunder

- Ta imot og sortere ulike avfallstyper best mulig

- Rengjøring, rydding og vedlikehold av anlegg og driftsmidler.

- Innhenting av avfall

Vi ønsker at du:

- Har erfaring med kundeservice

- Har erfaring fra avfallsbransjen

- Har truckførebevis T1-T4

- Det er en fordel om du har maskinførerbevis (gravemaskin, hjullaster). Gjerne også lastebilsertifikat (klasse C) og

erfaring med lastebilkjøring.

- Har stor arbeidskapasitet og evne til å stå på, i en til tider hektisk hverdag

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Krav til språkkunnskap:

Søker må beherske godt norsk skriftlig og muntlig, i tillegg vil engelsk skriftlig og muntlig være en fordel.

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

- Lønn etter avtale

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig

- Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale

- Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det

oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på

søkerlisten.

Søknadsfrist 08.03.2020 Utlyst dato 06.02.2020 Vårref 239