Vi søker ny administrerende direktør

Har du ønske om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling?

Stillingstittel: Administrerende direktør
Arbeidsgiver: Avfall Norge
Arbeidssted: Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
Søknadsfrist: 31. mai
Varighet: Fast
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Atle Strande (rekrutterer)
Telefon: 90892054

Avfall Norge søker nå ny administrerende direktør i en spennende og premissgivende fase for gjenvinningsbransjen.

Som vår nye administrerende direktør vil du være sentral for å bidra til bedre rammebetingelser for gjenvinningsbransjen. Du går foran for å øke bransjens synlighet på relevante eksterne arenaer, i media og i samfunnsdebatten. Du sørger for at Avfall Norge deltar i relevante samarbeidsforum både nasjonalt og internasjonalt. Du kjennetegnes videre av å stimulere til prosesser som omsetter ideer og innspill til prosjekter, handling og resultater.

Du vil lede en organisasjon med dyktige medarbeidere som brenner å utvikle kjernevirksomheten innenfor kompetanse, møteplasser og næringspolitikk. Styret vil være forventningsfulle til at du videreutvikler organisasjonen i tråd med ny strategi som er under utarbeidelse. Arbeidssted vil være Oslo.

Hvem ser vi etter?
Vi søker en visjonær leder som er en god relasjons- og alliansebygger. Din lederprofil er både strategisk og gjennomføringssterk, med en personlighet som er inkluderende og inspirerende. Vi forutsetter at du besitter et godt utviklet nettverk i næringslivet og innen politikk/offentlig sektor.

Bakgrunn/erfaring
Du har relevant ledererfaring på høyt nivå og solid erfaring med så vel media som næringspolitisk arbeid, helst innenfor arbeidsfeltet miljø/klima/bærekraft. Dokumenterbar økonomiforståelse er en forutsetning. Hvis du i tillegg kan vise til erfaring fra bransjen og/eller stor forståelse for bransjens samfunnsoppdrag – ja, da vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Vi tilbyr

  • en spennende stilling med reelle påvirkningsmuligheter midt i omstillingen til en mer sirkulær økonomi
  • et velfungerende og dedikert team med kompetente og motiverte medarbeidere
  • stor kontaktflate med over 200 medlemsbedrifter fra hele landet og fra både offentlig og privat sektor
  • konkurransedyktige betingelser
  • kontorplass i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum og mulighet for hjemmekontor


Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med vår samarbeidspartner Atle Strande (tlf. 908 92 054) i Habberstad AS.

Om arbeidsgiveren

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter på tvers av geografi og sektorer. Over 200 ulike virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer, skal representeres overfor politikere, andre beslutningstakere og samfunnet for øvrig. Medlemmene består av IKS'er/kommuner, private gjenvinningsselskaper, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere.

Oppdraget til Avfall Norge er å styrke gjenvinningsbransjens posisjon gjennom å skape forståelse for at det ikke finnes en bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer.