Lukk søk

Vi trenger ferievikarer som maskinfører

Stillingen er plasser i avdelingen Avfallsanlegg og deponi på Heggvin. Avdeling består av 14 ansatte og omfavner et bredt spekter av fagfelt og oppgaver og ansatte med ulik bakgrunn og kompetanse. Stillingen skal dekke opp for fravær i uke 28, 29 og 30, og opplæring vil bli gitt i uke 27.

Stillingstittel: Ferievikarer som maskinfører
Arbeidsgiver: Sirkula IKS
Arbeidssted: Vang På Hedmark
Søknadsfrist: 30. april
Varighet: Vikariat
Stillingsbrøk: 100
Kontaktinfo
Helge Alm
Telefon: 91790407

Arbeidsoppgaver

Maskinkjøring

Sorteringsmaskin

Opplessingsoppgaver

Andre forefalne oppgaver på anlegget

Kvalifikasjoner

Du må ha gyldig maskinførerbevis og erfaring med maskinkjøring.

Det er en fordel om du har erfaring med sorteringsmaskin.

Du må forstå/gjøre deg forstått på norsk.

Personlige egenskaper

Du må evne og trives å jobbe selvstendig da stillingen krever høy grad av selvstendighet.

Vi tilbyr

Ordnede forhold og et godt kollegialt samhold.
Et selskap som er i endring i takt med resten av avfallsbransjen.
Gode forsikringsordninger og en medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger.