Lukk søk

Faggruppe for biologisk behandling

Faggruppen for biologisk behandling jobber med tiltak for å utnytte ressursene i organisk avfall på best mulig måte.

Om faggruppen


Hva jobber vi med:

  • Kompostering og biogass av organisk avfall i industrielle anlegg
  • Anvendelse av biogass, biogjødsel og kompost
  • Innovasjon og nye former for biologisk behandling, herunder utvikling av nye produkter og bedre ressursutnyttelse fra eksisterende anlegg
  • Oppfølging av prosjekter og regelverk i Norge og EU
  • Utvikling av kurs og seminarer innenfor fagområdet

Aktuelle prosjekter


Bedre utnyttelse av fosfor - fosforplattform

Rapporten Bedre utnyttelse av fosfor i Norge og etablering av et nordisk fosfornettverk som ser på samme problemstilling i et nordisk samarbeid.

Biogassutvalget

Faggruppen arbeider i egen regi samt koordinert gjennom og i ulike foraer, spesielt biogassutvalget i Energigass Norge. Målet er økt bruk av biogass, biogjødsel og kompost, herunder økt utsortering av matavfall og bruk av organisk avfall, fra både industri, private husholdninger, storsamfunnet, landbruket, havbruket og skogbruket

Kompostportalen

Avfall Norge drifter Kompostportalen som viser hageentusiaster hvor i landet man får kjøpt kompostbasert jord.

Medlemmer i faggruppen

Leder:

Tore FløanEcopro

Medlemmer:

Gro StavelandHIM
Oddvar TornesIVAR
Per Ivar AarrestadIVAR
Kari Anne SølvernesEGE
Espen GovasmarkEGE
Tommy NesbakkGlør/Mjøsanlegget
Ketil StoknesLindum
Ivar SørbyGreve
Marianne LangvikBiokraft
Sandra McCarleyBergen Vann kf

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Team Leader ReThinking Waste, Project Manager REdu, Adviser Biowaste and Circular Economy
Telefon:  92292262