Lukk søk

Faggruppe for farlig avfall og miljøgifter

Faggruppen jobber med farlig avfall og miljøgifter, med særlig fokus på å få miljøgifter ut av kretsløpet.

Om faggruppen

Hva vi jobber med:

  • Spørsmål knyttet til mottak, transport, håndtering og behandling av farlig avfall og avfall med miljøgifter. Mottak og håndtering av bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) som inneholder miljøgifter
  • Å synliggjøre behovet for teknologiutvikling som kan utnytte materialer i produkter med miljøgifter uten å videreføre disse i kretsløpet
  • Å sørge for at «føre var»-prinsippet er etablert i utviklingen av nye produkter som skal håndteres som farlig avfall
  • Informere om regelverksendringer som har konsekvenser for transport, håndtering og behandling av farlig avfall
  • Kompetanseheving i farlig avfallsbransjen gjennom Avfall Norges kursportefølje

Medlemmer i faggruppen:

leder:

Bjørn BergHorisont Miljøpark IKSSjefsingeniør

Medlemmer:

Renate HederNorsk Gjenvinning ASFagleder
Kari LagmandssveenSirkula IKSVeileder/operatlør
Mona TrehjørningenBærum kommuneOveringeniør
Marianne Wiker StenslandRenovasjonsetaten Oslo kommuneSeksjonsleder
Marianne Malm-JohnsenIndre Østfold RenovasjonDriftsleder
Henrik ØvrumROAFFagansvarlig
Stein Hestnes JohnsrudTrondheim RenholdsverkDriftsleder
Ståle TonheimBIRStasjonsleder
Halvar Egil OlsenIris Salten IKSAnsvarlig driftsoperatør

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Malin Granlund

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall, deponier, offentlige anskaffelser og avfallssug
Telefon:  95903691