Vårt EU-arbeid

EU legger viktige premisser for grenvinningsbransjen ved å utforme regelverk, sette politiske målsettinger og legge føringer for den overordnede utviklingen i EU og Europa.

EU Green Deal

EU Green Deal eller EU's grønne giv danner rammen for utviklingen av politikk og regelverk som skal gjøre EU klimanøytralt i 2050. Innenfor rammen av Green Deal er det igangsatt en rekke initiativer i ulike sektorer, inkludert en handlingsplan for sirkulær økonomi. Se filmen eller les faktarkene under for mer informasjon.

Slik påvirker vi EU-regelverk

Avfall Norge deltar i arbeidet med utformingen av nytt EU-regelverk gjennom våre medlemskap i bl.a Cewep, Municipal Waste Europe, European Composting Network og ISWA. Vi deltar også med innspill i høringer både i Norge og EU i tillegg til at vi gir innspill til norske mydigheter på ulike nivåer i forbindelse med deres EU-arbeid.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262