Gamle plastbåter er et globalt miljøproblem, og blir i dag kvernet og deponert eller brent. Prosjektet skal sette opp et demoanlegg på Tofte for gjenvinning, hvor det skal utvikles en sittebenk basert på gjenvunne fibre fra båtskrogene.

Deponering av plastbåter blir forbudt i flere og flere land. EU arbeider med et generelt forbud samt ett direktiv på samme måte som ELV-direktivet (End of Life Vehicles), hvor produsentene er med på å finansiere kostnadene i forbindelse med kjøretøyers utfasing. Forbrenning gir begrenset med energi, samt uheldige avgasser og askerester som må̊ deponeres.

I tillegg til å utgjøre et miljøproblem, er plasten i båtene en uutnyttet ressurs i sirkulærøkonomien. Tall fra rapporter estimerer et volum i Norge på ca. 18.000 tonn plast i 2020 og 22.000 tonn i 2030. Volumet stiger raskt over tid, da båtproduksjonen økte kraftig på 70- og 80-tallet. Det er også behov for gjenvinningsløsninger av tilsvarende produkter som vindmølleblader, subseastrukturer, campingvogner og fasadeplater.

Kommersiell gjenvinning av plastbåter gjennomføres ikke i dag grunnet det høye kostnadsnivået prosessen medfører. Målet med prosjektet er å etablere et demoanlegg på Tofte for mottak, bearbeiding og gjenvinning av kondemnerte fritidsbåter i plast. Anlegget skal brukes til å utvikle en sirkulær økonomisk forretningsmodell for å gjenvinne ressursene i plastbåtene på en bærekraftig måte - både økonomisk og miljømessig. På demoanlegget skal det jobbes både med ombruk (båter som kan pusses opp og selges), demontering og salg av utstyr fra båtene og utvikling av produkter basert på returfiber fra båtskrogene.

Et delmål, og en viktig del av sirkulær økonomien i prosjektet, er å utvikle en stabil støpeprosess og noen prototyper som skal bidra til å skape etterspørsel og et marked for produkter basert på returfiber. Midler tildelt fra PReP2020 programmet skal bidra til å utvikle støpeprosessen og prototypene. I første omgang skal det støpes sitteplasser/benker som er tenkt satt ut langs padleled og kyststien i Asker kommune.

Prosjektpartnere sammen med No Waste! er Lindum Oredalen, Ecofiber Recycling, Hurum Plastindustri, NAV/Fjorden Ren, Grundvik Marina og Asker kommune.