Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjektet gjenbruker norsk husholdnings- og industriplast til nye produkter, og skal gjøre det mulig for Plastinor AS å fullføre utviklingen av en avfallsbeholder produsert av returplast, som første rotasjonsstøperi i Norge. Produksjonsteknikken skal i prosjektet testes ut og gjøre piloten «Oslobøtta» til fremtidens miljøvennlige avfallsbeholder.

Prosjektets mål:

  • Produsere Oslobøtta i 80% resirkulert plast
  • Opplæring: Gjennom en QR kode kan man lese av plastavfallets reise fra forbruker til ferdig produkt
  • Inkludere sensorteknologi for tømming, brann og velt

80% resirkulert plast

Det unike i prosjektet er gjenbruk av norsk husholdnings plast avfall inn i rotasjonsstøp, målet er å komme frem til en «kjemi» som kan brukes til mange forskjellige produkter, slik at vi kan gjenbruke plastsøppel i større volum.

Første delmål har vi nådd gjennom å kunne vise frem avfallsbeholderen laget av 80% søppel. Støpeteknikken gir produktet et spesielt og unikt uttrykk ved at man kan se plastsøppelet i selve produktet.

Plastsøppelets reise

Gjennom denne produksjonsteknikken forsøker vi å gi plastsøppel verdi. Skal vi lykkes med dette må vi opplyse om, og vise frem gode produkter produsert av plastsøppel. Derfor har vi produsert en animasjonsfilm som man kan leses av gjennom en QR kode via mobilen. Forbruker kan lese av plastsøppelets reise fra søppel til gjenbruk. Plast søppel får ikke verdi før forbruker velger produkter av gjenvunnet plast.

Sensorteknologi

Innenfor avfallshåndtering er det viktig å se på hele prosessen, vi har inkludert sensorteknologi som gjør avfallsbeholderen smart. Koblet opp mot et software program viser tester at man begrenser tømmekostnad med opptil 50%, får 50% ferre klager på fulle beholdere og slipper ut betydelig mindere CO2 ved effektiv drift.

Veien videre

Prosjektet støttet av Prep2020 vil sammen med støtte fra Kragerø kommune gi oss mulighet til å teste ut støpeteknikken og avfallsbeholderen i praksis. Det skal settes ut 25 beholdere i Kragerø med funksjonene over i vår/sommer.

Plastinor AS er en gründerbedrift. Vi er avhengig av samarbeid/ støtte for å kunne utvikle flere produkter i samme støpeteknikk, slik at vi når målet om å produsere mest mulig miljøvennlig produkter basert på gjenbruk av plastsøppel. I den forbindelse er vi åpne for henvendelser som kan bringe oss videre i dette arbeidet.