Lukk søk

Bli medlem

Som medlem i Avfall Norge bidrar du til å utvikle bransjen i en felles retning

- Det betyr mye å ha en nasjonal organisasjon som kan vi kan støtte oss til og som gir oss faglig påfyll. Viktig også som et samlende talerør utad for bransjen. Sitat fra den årlige medlemsundersøkelsen i 2018

Tilbud

Fra 1. juni betaler nye medlemmer 50 prosent på grunnkontingent og prosjektkontingent (hovedmedlemmer) for resten av året

Samarbeid og bygg nettverk

Avfall Norge skal være den samlende bransjeorganisasjonen for hele avfalls- og gjenvinningsbransjen. Som medlem har du tilgang på flere møteplasser og nettverk som samarbeid.

 • Avfall Norge har flere møteplasser for samarbeid, som Avfall Norges årskonferanse, Høstmøtet, Arendalsuka, seminarer for fagområder og frokostmøter
 • Avfall Norge samarbeider med relevante virksomheter i inn- og utland for å få tverrfaglig innsikt i utviklingsarbeidet. Vi har etablert det internasjonale nettverket ANIN Tek
 • Avfall Norge har flere nettverk åpent for alle og faggrupper som er åpent for hovedmedlemmer
 • I 2018 samlet blant annet Avfall Norge medlemmene for en felles gjennomføring av den store strandryddedagen med Hold Norge Rent og NRK.


Bidra i prosjekter

Som medlem kan du bli med å finansiere og samarbeide i ett eller flere av prosjektene til Avfall Norge

 • Avfall Norge har ulike prosjekter innenfor satsningsområder som sirkulær økonomi og nye verdikjeder, produsentansvar, anskaffelser og HMS, digitalisering, kompetanse (REdu), medlemsutvikling og marint avfall og forsøpling. 
 • Et samarbeidsprosjekt er REdu-høyere utdanning og REdu-videregående, hvor vi skal sikre fremtidens kompetanse ved å få flere kloke hoder i bransjen. REdu står for Resource Education
 • Her kan du lese rapporter fra noen av prosjektene


Bygg kompetanse

Kompetanseutvikling er høyt på agendaen hos medlemmene. Avfall Norge er opptatt av å ha gode tilbud for kompetanseutvikling

 • Vi gir medlemsrabatt på alle våre kurs, seminarer og konferanser
 • Tilgang på analyser (benchmarks) som kan vise hvor du står i forhold til deg selv og andre (kommunale)


Forbedre innovasjon og digitalisering

Avfall Norge skal legge til rette for og anerkjenne innovasjon og digitalisering i bransjen.

 • Kurs i digitalisering med oppstart høsten 2018
 • Seminar om digitalisering med oppstart høsten 2018
 • Tilgang på innovasjon i bransjen gjennom synliggjøring av caser og tilgang på fagnettverk for å diskutere flere prosjekter
 • Du kan evaluere deg selv og se hva andre gjør gjennom Benchmark som viser beste praksis (kommunale medlemmer).
 • Vi anerkjenner innovasjon ved å dele ut Innovasjonsprisen og Gründerprisen hvert år 

Endre bransjens rammevilkår

Avfall Norge har en sterk internasjonal tilknytning, gode politiske nettverk og kontakter og et overordnet blikk på hele bransjen. Dette gjør at du som medlem:

 • Kan påvirke rammebetingelsene mot det grønne skiftet
 • Får en stemme i Europa
 • Kan påvirke utviklingen av bransjen


Få eksperthjelp

Avfall Norge er fremste faglige instans i bransjen innen ditt fagområde. Vi vet godt hvor kompetansen sitter i bransjen og kan raskt gi råd til det du lurer på. Du har:

 • Tilgang til forskning, nettverk og eksperter
 • Kort vei til hjelp på problemstillinger du lurer på. Ta en telefon til oss og vi skal komme raskt frem til de riktige svarene.


Få siste nytt og synlighet i bransjen

Avfall Norge er opptatt av å synliggjøre de gode historiene på tvers og holde deg oppdatert på det som skjer. Du får:

 • Nyhetsbrev om det som skjer i bransjen
 • Tilgang på relevante dagsaktuelle arrangement via vår nettside

Les mer om Avfall Norge her

Kontingent

Grunnkontingent for medlemmer vedtas av Generalforsamlingen, og styret vedtar prosjektkontingent. Avfall Norge beregner kontingent basert på årlige driftskostnader.

Kontingenten under ble vedtatt i Generalforsamlingen 5. juni 2018 og er gjeldende fra 2019.

Satser

Hovedmedlemmer: Offentlige og private virksomheter som behandler og håndterer avfall direkte

Kostnad i mill

Kontingent

>250

125 000

225 – 250

112 500

200 – 225

100 000

175 – 200

87 500

150 – 175

75 000

125 – 150

65 000

100 – 125

52 500

75 – 100

40 000

50 – 75

27 500

25 – 50

25 000

5 – 25

7 500

< 5

5 000

Prosjektkontingent (hovedmedlemmer)

Prosjektkontingenten er et bidrag fra medlemmer til relevante og viktige prosjekter Avfall Norge initierer og driver. Det er en abonnementsløsning som kan sies opp. Dette gir medlemmer imidlertid større påvirkning på valg av prosjekter Avfall Norge skal gjennomføre, samt en mulighet for å delta i prosjekter.

Avfall Norge har ulike prosjekter innenfor satsningsområder som sirkulær økonomi og nye verdikjeder, produsentansvar, anskaffelser og HMS, digitalisering, kompetanse (REdu), medlemsutvikling og marint avfall og forsøpling. Om dere er interessert i en eller flere av disse, gi beskjed så kan dere settes i kontakt med teamansvarlige. 

Kostnad i mill

Prosjekt-

kontingent

> 200

200 000

150-200

150 000

100-150

100 000

50-100

50 000

25- 50

25 000

< 25

15 000


Assosierte medlemmer: Leverandører, konsulenter og andre tilhørende organisasjoner

Kostnad i mill. kroner

Kontingent

i kroner

> 50

50.000

40 – 50

40.000

25 – 40

25.000

10 – 25

10.000

5 – 10

5.000

< 5

3.000


Grunderkontingent

Grunderorganisasjoner i etableringsfasen ønskes velkommen som medlem for kun 4000 NOK. eks mva i året


Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemspleie og rekruttering, Avfall Norges årskonferanse, Høstmøtet, kurs og seminarer.
Telefon: 47179706