Lukk søk

Faggrupper

Faggruppene til Avfall Norge skal samler medlemmene og gi muligheter for å jobbe med felles utfordringer og muligheter innenfor fagfelt

Avfall Norge ønsker å være et kompetansemiljø og nettverk for sine medlemmer, har derfor fokus på kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Faggruppene skal gi muligheter for å utvikle et fagområde og sette agenda

Faggruppene er forbeholdt hovedmedlemmer i Avfall Norge.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Cecilie Lind

Næringspolitisk direktør
Avfall Norge
Ansvar: Faglig og næringspolitisk ansvarlig. Samfunns- og pressekontakt
Telefon:  90110116