Lukk søk

Faggruppe for kommunikasjon og omdømme

Faggruppe for kommunikasjon jobber med felles kommunikasjon i bransjen og bransjens omdømme.

Faggruppen skal være en arena for idéutveksling og erfaringsdeling mellom medlemmer i Avfall Norge.

Faggruppen jobber med:

  • Faglige spørsmål omkring kommunikasjon til forbrukere, media, myndigheter og næringsliv.
  • OmdømmebyggingSeminarer

Kommunikasjonsseminaret: Hver vår arrangerer faggruppen det årlige kommunikasjonsseminaret. Seminaret er åpnet for alle og er spesielt aktuelt for personer som jobber med kommunikasjon i bransjen.

Kommunikasjonsseminaret 2019 arrangeres 6.-7. mars.


Aktuelle prosjekter

Standardisering av kildesorteringen: prosjektet har som mål å få til en harmonisering av symboler, farger og begreper. Målet er lik sortering hjemme, på jobben og på hytta. Det skal være enkelt å sortere riktig.


Facebookforum

Faggruppen driver facebookgruppen "kommunikasjonsforum". Forumet er for kommunikatører i bransjen og har som mål å inspirere, hjelpe hverandre og samle oss om felles utfordringer og målsettinger.

Jobber du med kommunikasjon i bransjen? Du er velkommen til å søke medlemskap i forumet her.


Medlemmer

Leder og nestleder i faggruppen:

Ingeborg Ukkelbergiu@arim.noÅRIMKommunikasjonssjef
Sven Moe Bjørnsonsven.moe.bjornson@asker.kommune.noAsker kommuneFagleder

Medlemmer:

Bim Kasebim.kase@ngn.noNorsk GjenvinningKommunikasjonsrådgiver
Eva SkjoldEva.skjold@bir.noBIRKommunikasjonssjefKjersti Kristofferesenkjersti.kristoffersen@ren.oslo.kommune.noRenovasjonsetatenKommunikasjonsdirektør
Tone Oldentone.olden@trv.noTrondheim RenholdsverkKommunikasjonssjef
Gunhild Solberggunhild.solberg@sirkel.noSirkelKommunikasjonssjef
Ivar Sture HandelandIvar.Sture.Handeland@remiks.noRemiksInformasjonsansvarlig
Kaia Ross Lindkaia.lind@vesar.noVESARKommunikasjonssjef

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen?

Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Telefon:  95707878