Lukk søk

Faggruppe for biologisk behandling

Faggruppen for biologisk behandling jobber med å utnytte ressursene i organisk avfall på best mulig måte i en sirkulær bioøkonomi.

Om faggruppen


Hva jobber vi med:

  • Kompostering og biogass av organisk avfall i industrielle anlegg
  • Produksjon og anvendelse av biogass, grønn CO2, biogjødsel, kompost, biokull mm
  • Innovasjon og nye former for biologisk behandling, herunder utvikling av nye produkter og bedre ressursutnyttelse fra eksisterende anlegg
  • Oppfølging av regelverk i Norge og EU
  • Utvikling av kurs og seminarer innenfor fagområdet

Aktuelt


Bedre utnyttelse av fosfor

Rapporten Bedre utnyttelse av fosfor i Norge og etablering av et nordisk fosfornettverk som ser på samme problemstilling i et nordisk samarbeid.

Biogassutvalget

Faggruppen arbeider i egen regi samt koordinert gjennom og i ulike foraer, spesielt biogassutvalget i Energigass Norge. Målet er økt bruk av biogass, biogjødsel og kompost, herunder økt utsortering av matavfall og bruk av organisk avfall, fra både industri, private husholdninger, storsamfunnet, landbruket, havbruket og skogbruket.

Kompostportalen

Avfall Norge drifter Kompostportalen som viser hageentusiaster hvor i landet man får kjøpt kompostbasert jord.

Internasjonalt samarbeid

Avfall Norge er medlem i den europeisk kompostforeningen European Compost Network. ECN er en medlemsorganisasjon med 64 medlemmer fra 26 europeiske land. Medlemmene inkluderer alle europeiske bioavfallsorganisasjoner og deres driftsanlegg, forskning, politikkarbeid, konsulenter og myndigheter. Via medlemsorganisasjonene representerer ECN mer enn 3000 eksperter og anleggsoperatører med mer enn 45 millioner tonn biologisk avfallsbehandlingskapasitet.
ECN samarbeider med European Biogas Association ang rammebetingelser for biogass og biogjødsel i Europa.

Medlemmer i faggruppen

Leder:

Leif YdstebøIVAR IKS, Stavanger

Medlemmer:

Dagny Karin Ugulsvik Alvik
SIMAS IKS, Sogn
Marit SolheimRenovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), Oslo kommune
Tore FløanEcopro AS, Verdal
Kari Anne SølvernesRenovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), Oslo kommune
Espen GovasmarkVEAS, Vestfjorden Avløpsselskap, Asker
Tommy NesbakkMjøsanlegget AS, Lillehammer
Ketil StoknesLindum AS, Drammen
Mariann HeggGreve Biogass / Den magiske fabrikken, Tønsberg
Sandra Mc CarleyBergen Vann KF, Bergen biogassanlegg

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262