Lukk søk

Faggruppe for deponering og forurenset jord

Faggruppe for deponering og forurenset jord jobber med problemstillinger rundt deponering av avfall, håndtering av forurensede masser og oppgaver knyttet til drift, avslutning og etterdrift av deponier.

Om faggruppen:

Noe av det vi jobber med:

  • drift av deponier for inert og ordinært avfall og mottak av masser
  • nye avfallstyper som krever deponikapasitet, som for eksempel syredannende bergarter.
  • etableringer av nye deponier, enten ved kapasitetsøkning på eksisterende eller på nye områder
  • behandling og disponering av forurensede masser.
  • utarbeidelse og utvikling av kurs- og veiledningsmateriell for bransjen
  • avslutning og etterdrift av deponier

Medlemmer

Leder:

Randi Warland KortegaardNorsk Gjenvinning N3

Medlemmer:


Ingvill Gjellsvik SandeEiendoms og byfornyelsesetaten (EBY)
Nina TrollerHorisont
Glenn Vidar KarlsenRoaf
Harald BergeRoaf
Gunnar BråtenIHM (Indre Hordaland Miljøverk)
Bodil EggenFranzefoss
Fredrik KorpeMivanor/iris
Thomas Hartnik
Lindum

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Telefon:  90110116