Lukk søk

Faggruppe for farlig avfall og miljøgifter

Faggruppen jobber med farlig avfall og miljøgifter, med særlig fokus på å få miljøgifter ut av kretsløpet.

Om faggruppen

Hva vi jobber med:

  • Spørsmål knyttet til mottak, transport, håndtering og behandling av farlig avfall og avfall med miljøgifter. Mottak og håndtering av bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) som inneholder miljøgifter
  • Å synliggjøre behovet for teknologiutvikling som kan utnytte materialer i produkter med miljøgifter uten å videreføre disse i kretsløpet
  • Å sørge for at «føre var»-prinsippet er etablert i utviklingen av nye produkter som skal håndteres som farlig avfall
  • Informere om regelverksendringer som har konsekvenser for transport, håndtering og behandling av farlig avfall
  • Kompetanseheving i farlig avfallsbransjen gjennom Avfall Norges kursportefølje

Medlemmer i faggruppen:

leder:

Bjørn Berg, president Horisont Miljøpark IKS Sjefsingeniør beberg@hiks.no


Medlemmer:

Renate Heder, visepresident Norsk Gjenvinning AS Fagleder renate.heder@ngn.no

Even Moen Bærum kommune Driftsleder even.moen@baerum.kommune.no
Marianne Wiker Stensland Renovasjonsetaten Oslo kommune Seksjonsleder marianne.wiker@ren.oslo.kommune.no
Marianne Malm-Johnsen Indre Østfold Renovasjon Driftsleder mariannemj@iorenovasjon.no
Kevin JohansenROAF Fagansvarlig for farlig avfallkjo@roaf.no
Torbjørn Steensrud
Stena RecyclingProduktsjef FA/Rivingtorbjorn.steensrud@stenarecycling.com
Ståle Tonheim BIR Stasjonsleder staale.tonheim@bir.no
Halvar Egil Olsen Iris Salten IKS Ansvarlig driftsoperatør halvar.olsen@iris-salten.no
Per Hallerud Ragn Sells Leder FA / VAper.hallerud@ragnsells.com
Carl Henrik RangøTrondheim RenholdsverkMottak Farlig avfallcarl.rango@trv.no

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!