Lukk søk

Faggruppe for energigjenvinning

Faggruppen arbeider med faglige spørsmål og rammevilkår knyttet til termisk behandling av avfallsfraksjoner.

Om faggruppen

Faggruppen har ansvar for fagprosjekter, utredninger og uttalelser og fagseminar. Gruppen møtes fire ganger i året.


Faggruppen er åpen for representanter fra alle avfallsforbrenningsanleggene i Norge.

Hva vi jobber med:

  • faglige spørsmål knyttet til forbrenning av ulike avfallsfraksjoner, renseteknologi, røykgassutslipp og behandling av restprodukter.
  • videreutvikling av virksomheten med mål om mer effektiv drift, økt energiutnyttelse og redusert miljø- og klimautslipp.
  • saker som omhandler klimagassutslipp fra energiutnyttelse av avfall
  • rammevilkår for energiutnyttelse av avfall og søke samarbeid med andre bransjeorganisasjoner der det er hensiktsmessig.

Medlemmer

Leder i faggruppen:

Ingrid HitlandBIR Avfallsenergi ASDaglig leder

Medlemmer:

Tor Helge SørensenSenja Avfall IKSDaglig leder
Frank MathillasKvitebjørn Varme ASDaglig leder
Snorre GangauneStatkraft Varme ASSenior energikjøper, nestleder i faggruppen
Irene VikTafjord Kraftvarme ASDaglig leder
Olav Helge HogstadForus EnergigjenvinningDaglig leder
Ketil BergmannReturkraft ASHMS- og kvalitetsleder
Frode Schjolden
Sarpsborg Avfallsenergi AS
Daglig leder
Johnny Pedersen
Østfold Energi
Daglig leder
-
REG Oslo kommune

Jon Iver Bakken

Anders Norling
Fortum Oslo Varme
Leder bærekraft og ytre miljøMarit Storvik
Eidsiva Bioenergi AS
Daglig leder
Rune DirdalKvitebjørn BioElDaglig leder
Leif Ove SataslåttenHallingdal RenovasjonDaglig leder___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen?

Ta kontakt med oss!