Lukk søk

Faggruppe for avfallsressurser

Faggruppen for avfallsressurser jobber med spørsmål rundt innsamling, sortering, transport og materialgjenvinning av avfall.

Gruppen tar seg alt fra virkemidler for økt sortering til rapportering innenfor disse feltene. Faggruppens ambisjoner er å bidra aktivt til videreutviklingen avfallsbehandlingen i Norge og følger den politiske utviklingen tett innenfor fagfeltet.

Seminarer

Faggruppen arrangerer to seminarer hvert år; Gjenvinningsseminaret og Produsentansvarsdagen.

Gjenvinningsseminaret tar for seg aktuelle temaer innenfor materialgjenvinning og temaer der faggruppen mener trengs å komme i fokus, og

Produsentansvarsdagen omhandler tidsaktuelle problemstillinger i forbindelse med returordninger og videreutvikling av produsentansvarsordringer i Norge.


Medlemmer i faggruppen

Leder:

Ellen Thomasen Halaas, Renovasjonsetaten Oslo

Medlemmer:

Tord Tjelflaat, IVAR (nestleder i faggruppen)

Mette Gilhuus Johansen, RfD

Tord Tjelflaat, IVAR

Barbro Relling, BIR

Terje Skovly, ROAF

Christian Lie, Sirkula

Jacob Smith, Sirkel Glass

Bjørn Heggelund, IR

Kristine Laake fra Norsk Gjenvinning (fra januar 2019)

Rune Bjørvik, TRV

Vidar Svenning Olsen, Ragn Sells

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502