Lukk søk

Våre nettverk

Avfall Norge organiserer og drifter flere nettverk for sine medlemmene. Til forskjell fra Faggruppene så er nettverkene selvfinansierende og ofte organisert rundt et tema. Avfall Norge har flere et bredt utvalg av nettverk der det er medlemmen som ofte har tatt initiativ til å opprette og holde fremdrift. Noen av nettverkene organiserer og drifter prosjekter, mens noen bare møtes for å utveksle kunnskap og erfaringer.

Våre nettverk:Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å delta med i ett av våre nettverk.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706