Lukk søk

Våre nettverk

Avfall Norge organiserer og drifter flere nettverk for våre medlemmene. Nettverkene er ofte selvfinansierende og organisert rundt et tema. Det er medlemmen som ofte har tatt initiativ til å opprette og holde fremdrift. Noen av nettverkene organiserer og drifter prosjekter, mens noen bare møtes for å utveksle kunnskap og erfaringer.

Våre nettverk:

  • Driftslederforum energigjenvinning
  • Ansvarlig avfallsbransje
  • Økonomi og administrasjon
  • Nedgravde løsninger
  • Nettverk for sentralettersortering
  • Brukerforum kommunale bestillereTa kontakt med oss dersom du er interessert i å delta med i ett av våre nettverk.