Prosjekt: Bærekraft

Det innføres stadig nye reguleringer fra EU og nasjonalt som omhandler bærekraft. Åpenhetsloven, bærekraftsrapportering (CSRD) og EUs taksonomi er noen eksempler. Disse reguleringene vil også påvirke avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det stilles krav om rapportering og offentliggjøring av relevant informasjon og data. Dette krever bedre og økt innsamling av data.

Avfall Norge skal være en aktiv pådriver for en sirkulær økonomi for å møte de kritiske klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Prosjektet skal støtte opp under denne omstillingen, gjennom å bidra til at gjenvinningsbransjen får kompetansen til å oppfylle de nye kravene som stilles til rapportering og informasjonsdeling om risiko og sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Prosjektansvarlig: Oda Kristin Korneliussen

Kontakt oss

Oda Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677