Lukk søk

Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall

Publisert: 25. januar 2019 | Fagområde: Biologisk behandling, Politikk og rammevilkår | Av: Sara Wilsgaard

Avfall Norge har sammen med Norsk Industri og Bellona sendt et innspill til Klima- og miljødepartementet vedgjørende forslag til obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall.

Innspill til plan for infrastruktur for alternative drivstoff i Norge

Publisert: 27. april 2018 | Fagområde: Biogass | Av: Jens Måge

Avfall Norge ønsker en norsk plan for infrastruktur for alternative drivstoff velkommen. Ca 90% av all biogassproduksjon som går til transport i Norge, produseres av Avfall Norges medlemmer basert på avfall, matavfall, slam, fiskeavfall ...

Forslag til planprogram - Dalen gruve

Publisert: 31. januar 2018

Det pågår høring av et planprogram for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik. En tilsvarende prosess med planprogram og konsekvensutredning har vært gjennomført for et prosjekt i Raudsand i Nesset kommune ...