Lukk søk

Om Avfall Norge

Vi representerer hele avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for hele avfalls- og gjenvinngsbransjen. Til sammen har vi over 200 medlemmer fra både privat og offentlig sektor. 

Avfall er morgendagens råvarer

Effektiv innsamling og gjenvinning av avfall er kjernevirksomheten til Avfall Norges medlemsbedrifter. Vår bransje sørger for at avfallet samles inn, håndtert riktig, kildesortert og levert videre til produksjon til nye produkter. 

Om bransjen

Avfall har gjennom de siste årene i stadig økende grad blitt en råvare for nye produkter. I fremveksten av den nye sirkulærøkonomien er avfalls- og gjenvinningsbransjen en sentral katalysator for økt ressurseffektivitet, og en mer bærekraftig økonomi også i et klimaperspektiv.

Endringene i retning av sirkulær økonomi har økt vår bransjes samfunnsbidrag. Det har allerede skapt nye muligheter for verdiskaping, og potensialet er på ingen måte tatt ut enda. I en sirkulær økonomi er avfall råstoff for ny produksjon. Dette reduserer bruken av jomfruelige ressurser, gir mer effektiv ressursutnyttelse, økt gjenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning av det som gjenstår som avfall.

Oversikt over alle medlemmene våre finner du inne på medlemssiden vår.