Veikart for digitalisering

Veikartet beskriver avfalls- og gjenvinningsbransjens digitalisering

Veikartet skal bidra med strategier og fremgangsmåter i overgangen til en forretningsmodell mer basert på digitale verktøy. Med digitalisering av samfunnet kommer mye til å endre seg, også for avfallsbransjen og det gjelder å ta i bruk de nye verktøyene og beslutnignsmodellene

Bransjens innspill digitalisering

Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for digitalisering viser hvordan gjenvinning og ressursutnyttelse kan, og må, utnytte fordelen som kommer med digitalisering. Digitalisering kommer til å forandre alt fra hvordan tjenester planlegges og gjennomføres til hvilke tjenester som faktisk eksisterer. Avfallsbransjen, som alle bransjer, vil bli sterkt påvirket av endringen og vil måtte ta til seg de nye verktøyene.

Avfalls og gjenvinningsbransjen er avhenge av å være konkurransedyktige leverandør tjenester og i neste omgang leverandører av resirkulerte råvarer til produksjon av nye materialer og produkter. I dag så er konkurransen om materialene økende og kravene til håndtering og materialgjenvinning blir også strengere. Bransjen vil ha behov for store investeringer i ny teknologi og nye forretningsmodeller i fremtiden og de skal klare å levere til forventningen.

Avfall Norge har med dette veikartet tatt første skritt på veien sammen med bransjen for å tilby bransjen en veiledning i digitalisering.

Waste Community

Som en del av arbeidet med det digitale veikartet har Avfall Norge utviklet et samarbeidsforum for våre medlemmer, Waste Community. Arbeidet videre med digitalisering føres blant annet der

Tjenesten er levert av DigiUnity

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502