Høstmøtet 2022

Velkommen til Høstmøtet! Her møtes daglige ledere i bransjen for nettverksbygging, tverrfaglige diskusjoner og sosialt samvær.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge inviterer også i år til Høstmøtet og håper så mange som mulig har anledning til å delta på årets samling, som holdes på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Vi har satt sammen et spennende program der vi ønsker å gå nærmere inn på:

  • Brann og forsikring - stadig like relevant
  • Bærekraftsrapportering kommer snart for alle
  • Ny strategi for Avfall Norge
  • Nye utsorteringskrav blir snart gjeldene
  • Produsentansvarsordningene er i endring

Endringer i programmet kan forekomme.

Vi starter Høstmøtet mandag 31. oktober kl. 16, og avslutter til lunsjtid tirsdag 1. november.

Det arrangeres som vanlig en fellesmiddag på The Hub, i år fra kl. 18:30 til 21:00. Deltakelse på middagen bestilles som et tilvalg. Merk at det er et begrenset antall plasser.

Her kan du se hvem andre som allerede er påmeldt: Deltakerliste

Ikke anledning til å delta?

Dersom du ikke har mulighet til å delta håper vi du har anledning til å sende en kollega på vegne av virksomheten.

Høstmøtet er forbeholdt medlemmer i Avfall Norge.

Mandag 31. oktober

16.00–16.10

Foredragsholder: Runar Bålsrud, Administrerende direktør, Avfall Norge | Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Administrerende direktør Runar Bålsrud og direktør samfunnskontakt Kåre Fostervold ønsker velkommen, og introduserer Høstmøtets første tema: Brann og forsikring.

16.10–16.25

Foredragsholder: Øystein Solevåg Daglig leder, Bingsa Gjenvinning AS

Dessverre har bransjen nok en gang blitt utsatt for flere store branner i løpet av året. Nå opplever flere aktører at det blir krevende å få fornyet forsikringen.

16.25–16.40

Foredragsholder: Arne Kåre Nossen Autorisert forsikringsmegler og teknisk sjef, VENO Forsikring

Vi får forsikringsbransjens perspektiv på bransjens utfordringer med brann.

16.40–17.00

Foredragsholder: Jon Lille-Schulstad Direktør for strategi- og forretningsutvikling, Ragn-Sells AS

Brann i avfallsanlegg medfører store kostnader, og skader omdømmet til bransjen. Kan vi koordinere ressurser og tenke nytt rundt tiltak for å redusere antall branner?

17.00–17.30

Fellesdiskusjon

18.30–19.00

Aperitiff før fellesmiddag

19.00–21.00

Fellesmiddag

Tirsdag 1. november

09.00–09.05

Foredragsholder: Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

Vår nye administrerende direktør Runar Bålsrud presenterer dagens program.

09.05–09.25

Foredragsholder: Caroline D. Ditlev-Simonsen Professor, BI

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i år og i løpet av kort tid blir trolig også EUs direktiv for bærekraftsrapportering vedtatt. Hva betyr dette for bransjen? Hvilke krav kan vi forvente? Og vil de gjelde mindre virksomheter også?

Vi får besøk av BI-professor Caroline D. Ditlev-Simonsen som skal ta oss gjennom de viktigste punktene når det gjelder bærekraftsrapportering, samt hvordan virksomheter skal etterleve kravene i den nye åpenhetsloven.

09.25–09.45

Spørsmål og diskusjon

09.45–10.10

Foredragsholder: Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Styreleder presenterer arbeidet og hovedtrekkene i ny strategi.

10.10–10.25

Pause

10.25–11.00

Foredragsholder: Camilla Sandvik Grande Senioradvokat, Berngaard AS

Fra nyttår gjelder de nye utsorteringskravene for mat og plast. Hva gjelder egentlig? Hvem har ansvaret for at dette rulles ut? Hvem skal ta kostnadene? Kan vi vente oss sanksjoner?

11.00–11.15

Pause

11.15–11.35

Foredragsholder: Sveinar Kildal Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal var med å etablere produsentansvarsordningene for emballasje i Norge og Europa. Hva skjedde egentlig? Hvilke drivkrefter fantes og finnes de fortsatt? Dette blir et historisk tilbakeblikk for å få grunnlag for bedre løsninger for fremtiden.

11.35–11.55

Hvorfor bør produsentene ha ansvaret for produsentansvarsavfallet?

Foredragsholder: Stig Ervik Administrerende direktør, Norsirk

11.55–12.15

Foredragsholder: Hans Petter Karlsen Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo

Utgifter knyttet til utsortering og behandling av plast ved avfallsanleggene er langt større enn inntektene fra videresalg av plasten. Mye av plasten kan heller ikke resirkuleres. Dermed tar innbyggerne regningen via renovasjonsgebyret, mens produsentene som setter emballasjen på markedet slipper billig unna.

12.15–12.30

Spørsmål og diskusjon

12.30–13.30

Lunsj

Runar Bålsrud

Administrerende direktør, Avfall Norge

Runar Bålsrud tok over som administrerende direktør i Avfall Norge i oktober '22. Han kom fra stillingen som daglig leder i Innovasjon Gardermoen. Bålsrud har også 12 år bak seg som ordfører i Hurdal kommune, og startet sin karriere i Forsvaret. Han er visepresident i Norges friidrettsforbund, og er også trener for unge friidrettstalenter.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Øystein Solevåg

Daglig leder, Bingsa Gjenvinning AS

Øystein Solevåg har vore dagleg leiar i ÅRIM – Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS – sidan 2010. Selskapet har ansvaret for hushaldsavfall og slam frå om lag 105 000 menneske. Han er styremedlem både i AvfallNorge og i Norsk Forening for Farlig avfall, i tillegg til å vere nestleiar i Miljøagentene.

Arne Kåre Nossen

Autorisert forsikringsmegler og teknisk sjef, VENO Forsikring

Jon Lille-Schulstad

Direktør for strategi- og forretningsutvikling, Ragn-Sells AS

Caroline D. Ditlev-Simonsen

Professor, BI

Caroline er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI. Hun har en internasjonal og omfattende forretnings- og organisasjonserfaring blant annet innen områdene bærekraft, samfunnsansvar og sirkulær økonomi.

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Synnøve Bjørke styreleder i Avfall Norge og direktør i Romerike Avfallsforedling IKS. Hun har bl.a tidligere vært direktør i Rekom AS og direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Senioradvokat, Berngaard AS

Camilla er senioradvokat i Berngaard og firmaets spydspiss innen miljørett og satsingen på det grønne skiftet. Camilla bistår innen alle miljørettslige spørsmål, og jobber særlige med vann- og avløpsbransjen, avfallsbransjen, produktreguleringer og industri som er regulert av forurensningsregelverket.

Camilla sin bakgrunn springer ut av lang og omfattende erfaring fra Miljødirektoratet hvor hun særlig arbeidet med produkt- og kjemikalierett, avløpsrett, generell forurensningsrett, EØS-rett og forvaltningsrett.

Sveinar Kildal

Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal, er rådgiver og styreleder i Norscan Partners AS. Han er tidligere Marketing og miljødirektør for Elopak, fabrikksjef på Hurum Papirfabrikk, rådmann i Øyer og adm dir for Norsk Returkartong og tildigere styreleder i Grønt Punkt AS. Han er utdannet fysiker.

Stig Ervik

Administrerende direktør, Norsirk

Hans Petter Karlsen

Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo