Personvernerklæring

Avfall Norges behandling av personopplysninger.

Nedenfor gjør vi rede for hvordan Avfall Norge vil behandle personopplysninger.

Markedsføring på e-post

Formålet med behandling av opplysningene er:

  • å informere om relevante aktiviteter, politikk og arrangementer

Vi registrerer ditt navn, din kontaktinformasjon, din stilling, samt navn og kontaktinformasjon på den bedriften du representerer.

Disse opplysningene blir brukt til å kontakte deg med informasjon om bransjen, produkter, tjenester, kurs og arrangementer i tråd med de formålene vi har nevnt ovenfor. Behandlingen av opplysningene når det gjelder markedsføring per e-post vil være basert på samtykke fra dem som er registrert.

Vi bruker en ekstern leverandør for påmelding til arrangementer. Ved å benytte løsningen kan du frivillig melde deg på våre arrangementer. Ved å melde deg på et arrangement samtykker du til at vi kan kontakte deg i forbindelse med gjennomføringen av arrangementet. Videre samtykker du til at vi kan kontakte deg i forbindelse med gjennomføringen av tilsvarende og relevante arrangementer i fremtiden. Ved besøk av digitale stands vil den som har opprettet standen få informasjon om at du har vist interesse. Dersom vi sender deg e-post med informasjon om et nytt arrangement, vil du få muligheten til å avstå fra å få informasjon fra oss.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor. Gir du ikke samtykke eller trekker du samtykke tilbake, retter vi ikke henvendelser om markedsføring mot deg. Vi lagrer opplysningene inntil du trekker samtykket tilbake eller inntil vi på noen annen måte blir klar over at opplysningene ikke er nødvendige for formålene ovenfor.

Vi forbeholder oss likevel muligheten til å registrere at du har trukket samtykke tilbake, hvis det er nødvendig for å hindre at vi retter henvendelser om markedsføring mot deg.

Vi gir opplysningene til vår databehandler (se nederst). Deres behandling er regulert av en databehandleravtale vi har med dem. Det er vi som bestemmer hvordan de kan bruke opplysningene. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn de som fremgår ovenfor.

Rettigheter for de registrerte

Har du gitt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake.

Personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi feil personopplysning, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har selv har gitt oss, så langt behandlingen vår er basert på samtykke (dataportabilitet).

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlige, databehandler og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Avfall Norge (organisasjonsnummer 971274409). Vår kontoradresse er Øvre Vollgt 6, 0158 Oslo. Du kan også kontakte oss pr e-post post@avfallnorge.no

Våre databehandler er:

Copper CRM copper.com

Chekin, chekin.no

Mailchimp, mailchimp.com

Tripletex, tripletex.no

Myonvent myonvent.com

Hopin, hopin.comDersom du har spørsmål om våre databehandlere, så tar du gjerne kontakt med oss.

Informasjonskapsler/cookies

Google Analytics

Google Analytics samlet inn statistikk om hvordan nettsidene våre blir brukt. Denne informasjonen forteller oss hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet og hvilke som kan forbedres. Vi ønsker å ta i bruk denne informasjonen for å gi best mulig brukeropplevelse for de som besøker våre nettsider.