Avfallsforsk er det ledende nettverket i Norge for forskning, utvikling og innovasjon innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. Hensikten er å stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer sirkulær økonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer. Styret består av representanter fra forskningsinstitusjoner, avfallsvirksomheter og organisasjonene i avfallssektoren. Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk.

Trykk her for å komme til en liste over kommende arrangementer i Avfallsforsk. Som medlem av Avfallsforsk får alle ansatte gratis adgang på alle webinarer og workshops i regi av Avfallsforsk.

Abonnér på nyhetsbrev fra Avfallsforsk! Meld deg på her.

Følg Avfallsforsk på LinkedIN.

Avfallsforsk skal fremme forskning, utvikling og innovasjon innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi.

 • Det innebærer å:
  • Formidle forskningsresultater og FoUI-prosjekter innen virkeområdet og identifisere kunnskapsbehov og utviklingstrekk
  • Tilrettelegge for FoUI-samarbeid mellom medlemmene
  • Være en drivkraft for mer dialog mellom medlemmene og virkemiddelapparatet

Les vedtektene her

Medlemskap i 2024 koster 15.000 + mva (6.000 + mva for grundere og start ups). Medlemskapet inkluderer gratis adgang for alle ansatte på alle fredagswebinarene ut året! Medlemskap gir også mulighet for å være medarrangør av webinarer og presentere forskningsresultater der.

Medlemskap

Avfallsforsk har ved inngangen til 2024 57 medlemmer og representeres av private og kommunale avfallsselskap, forskning- og konsulentvirksomheter, organisasjoner samt startups.

Kontingenten for medlemskap i Avfallsforsk er kr 15.000,- eks MVA / år. Vi har også et eget Gründermedlemskap for kr 6.000,- eks MVA/ år. Fra august er det halv pris på medlemskap.

Medlemskapet inkluderer blant annet ukentlige webinarer, to årlige workshops og tilgang til et nettverk med aktører fra offentlig- og privat næringsliv, akademia og gründermiljøer.

Velkommen!

Fredagswebinar med Avfallsforsk 2024

Avfallsforsk arrangerer jevnlige fredagswebinarer kl. 08:30-09:30. Webinarene er gratis for medlemmene i Avfallsforsk, andre kan kjøpe billett for 300 kr/webinar.

Webinarene tar for seg et nytt tema hver måned. I første halvdel av 2024 vil vi sette fokus på de 7 prioriterte verdikjedene fra EUs sirkulære handlingsplan. Slik vil rekkefølgen bli:

Januar: Bygg og anlegg
Februar: Tekstiler
Mars: Mat, vann og næringsstoffer
April: Emballasje og plast
Mai:
Elektronikk og batterier

Trykk her for å komme til en liste over kommende arrangementer i Avfallsforsk.

Styret i Avfallsforsk 2023-2024

 • Kari-Anne Lyng (styrets leder), NORSUS
 • Sigurd Sagen Vildåsen (nestleder), Sintef
 • Gro Bjerga, NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Toril Borvik, Oslo REG
 • Ketil Stoknes, Lindum
 • Espen Larsen Mikkelborg, Mepex
 • Solveig Irgens, Hovedorganisasjonen Virke
 • Trond Norum, Civac (Vara)
 • Tone Dalen, Bouvet (Vara)

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Følg oss