Avfallsforsk er det ledende nettverket i Norge for forskning, utvikling og innovasjon innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. Hensikten er å stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer sirkulær økonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer. Styret består av representanter fra forskningsinstitusjoner, avfallsvirksomheter og organisasjonene i avfallssektoren. Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk.

Trykk her for å komme til en liste over kommende arrangementer i Avfallsforsk. Som medlem av Avfallsforsk får alle ansatte gratis adgang på alle webinarer og workshops i regi av Avfallsforsk.

Abonnér på nyhetsbrev fra Avfallsforsk! Meld deg på her.

Følg Avfallsforsk på LinkedIN.

Følg Avfallsforsk på Facebook.

Avfallsforsk skal fremme forskning, utvikling og innovasjon innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi.

 • Det innebærer å:
  • Formidle forskningsresultater og FoUI-prosjekter innen virkeområdet og identifisere kunnskapsbehov og utviklingstrekk
  • Tilrettelegge for FoUI-samarbeid mellom medlemmene
  • Være en drivkraft for mer dialog mellom medlemmene og virkemiddelapparatet

Les vedtektene her

Medlemskap i 2023 koster 15.000 + mva (6.000 + mva for grundere og start ups). Medlemskapet inkluderer gratis adgang for alle ansatte på alle fredagswebinarene ut året! Medlemskap gir også mulighet for å være medarrangør av webinarer og presentere forskningsresultater der.

Medlemskap

Avfallsforsk har ved inngangen til 2023 56 medlemmer og representeres av private og kommunale avfallsselskap, forskning- og konsulentvirksomheter, organisasjoner samt startups.

Kontingenten for medlemskap i Avfallsforsk er kr 15.000,- eks MVA / år. Vi har også et eget Gründermedlemskap for kr 6.000,- eks MVA/ år. Fra august er det halv pris på medlemskap.

Medlemskapet inkluderer blant annet ukentlige webinarer, to årlige workshops og tilgang til et nettverk med aktører fra offentlig- og privat næringsliv, akademia og gründermiljøer.

Velkommen!

Fredagswebinar med Avfallsforsk 2023

Avfallsforsk arrangerer jevnlige fredagswebinarer kl. 08:30-09:30. Webinarene er gratis for medlemmene i Avfallsforsk, andre kan kjøpe billett for 300 kr/webinar.

Webinarene tar for seg et nytt tema hver måned. I 2023 er disse tema på dagsorden:

Februar: Batterier - ny bærekraftig industri - Ny industri, gjenvinning, batterier som HMS-problem
Mars: Regionale perspektiver - Regional industriutvikling, havn som sirkulært sentrum
April: Bioøkonomi - Vann og avløp, teknisk infrastruktur, fremtidens matproduksjon
Mai: Avfall globalt - Plast og globale perspektiver, avfallseksport, globale avtaler
Juni: Miljøpsykologi - Kundereiser, design thinking, utdanning og læringsmetoder
August: Rettsvitenskap - Samfunnsvitenskap, rettsvitenskap, fra lineære til sirkulære forretningsmodeller, anskaffelser
September: Digitalisering - 5G, kunstig intelligens, data, EE-avfall
Oktober: Infrastruktur og byplanlegging - Avfallshåndtering i byer, logistikk, sirkulær byplanlegging
November: Klima og ressurseffektivitet - Målemetoder, standardisering, benchmarking, COP28
Desember: Frampek 2024 - Ny lovgivning, virkemidler, utlysninger, EU-krav, kommende prosjekter

Trykk her for å komme til en liste over kommende arrangementer i Avfallsforsk.

Er du medlem av Avfallsforsk kan du få tilgang på opptak av tidligere webinarer. Ta kontakt for link.

Styret i Avfallsforsk 2022-2023

 • Kari-Anne Lyng (styrets leder), NORSUS
 • Sigurd Sagen Vildåsen (nestleder), Sintef
 • Gro Bjerga, NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Toril Borvik, Oslo REG
 • Ketil Stoknes, Lindum
 • Espen Larsen Mikkelborg, Mepex
 • Solveig Irgens, Hovedorganisasjonen Virke
 • Trond Norum, Civac (Vara)
 • Tone Dalen, Bouvet (Vara)

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Følg oss