Avfallsforsk er det ledende nettverket i Norge for forskning, utvikling og innovasjon innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. Hensikten er å stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer sirkulær økonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer. Styret består av representanter fra forskningsinstitusjoner, avfallsvirksomheter og organisasjonene i avfallssektoren. Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk.

Trykk her for å komme til en liste over kommende arrangementer i Avfallsforsk. Som medlem av Avfallsforsk får alle ansatte gratis adgang på alle webinarer og workshops i regi av Avfallsforsk.

Avfallsforsk skal fremme forskning, utvikling og innovasjon innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi.

 • Det innebærer å:
  • Formidle forskningsresultater og FoUI-prosjekter innen virkeområdet og identifisere kunnskapsbehov og utviklingstrekk
  • Tilrettelegge for FoUI-samarbeid mellom medlemmene
  • Være en drivkraft for mer dialog mellom medlemmene og virkemiddelapparatet

Les vedtektene her

Medlemskap i 2023 koster 15.000 + mva (6.000 + mva for grundere og start ups). Medlemskapet inkluderer gratis adgang for alle ansatte på alle fredagswebinarene ut året! Medlemskap gir også mulighet for å være medarrangør av webinarer og presentere forskningsresultater der.

Medlemskap

Avfallsforsk har ved inngangen til 2023 56 medlemmer og representeres av private og kommunale avfallsselskap, forskning- og konsulentvirksomheter, organisasjoner samt startups.

Kontingenten for medlemskap i Avfallsforsk er kr 15.000,- eks MVA / år. Vi har også et eget Gründermedlemskap for kr 6.000,- eks MVA/ år. Fra august er det halv pris på medlemskap.

Medlemskapet inkluderer blant annet ukentlige webinarer, to årlige workshops og tilgang til et nettverk med aktører fra offentlig- og privat næringsliv, akademia og gründermiljøer.

Velkommen!

Fredagswebinar med Avfallsforsk 2023

Avfallsforsk arrangerer webinarer hver fredag 08.30-09.30. Webinarene er gratis for medlemmene i Avfallsforsk, andre kan kjøpe billett for 300 kr/webinar.

Webinarene tar for seg et nytt tema hver måned. I 2023 er disse tema på dagsorden:

Februar: Batterier - ny bærekraftig industri - Ny industri, gjenvinning, batterier som HMS-problem
Mars: Regionale perspektiver - Regional industriutvikling, havn som sirkulært sentrum
April: Bioøkonomi - Vann og avløp, teknisk infrastruktur, fremtidens matproduksjon
Mai: Avfall globalt - Plast og globale perspektiver, avfallseksport, globale avtaler
Juni: Miljøpsykologi - Kundereiser, design thinking, utdanning og læringsmetoder
August: Rettsvitenskap - Samfunnsvitenskap, rettsvitenskap, fra lineære til sirkulære forretningsmodeller, anskaffelser
September: Digitalisering - 5G, kunstig intelligens, data, EE-avfall
Oktober: Infrastruktur og byplanlegging - Avfallshåndtering i byer, logistikk, sirkulær byplanlegging
November: Klima og ressurseffektivitet - Målemetoder, standardisering, benchmarking, COP28
Desember: Frampek 2024 - Ny lovgivning, virkemidler, utlysninger, EU-krav, kommende prosjekter

Trykk her for å komme til en liste over kommende arrangementer i Avfallsforsk.

Er du medlem av Avfallsforsk kan du få tilgang på opptak av tidligere webinarer. Ta kontakt for link.

Styret i Avfallsforsk 2022-2023

 • Kari-Anne Lyng (styrets leder), NORSUS
 • Terje Kirkeng (nestleder), Vesar
 • Gro Bjerga, NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Toril Borvik, Oslo REG
 • Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene
 • Espen Larsen Mikkelborg, Mepex
 • Solveig Irgens, Hovedorganisasjonen Virke
 • Helene Ø. Lindberg, SINTEF (Vara)
 • Ketil Stoknes, Lindum (Vara)

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Følg oss