Lukk søk

Avfallsforsk

Avfallsforsk er det ledende nettverket i Norge for avfallsrelatert forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer sirkulær økonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer.

Medlemskap

Vil du bli medlem av Avfallsforsk? Frem til årsmøtet i april vil kontingenten for medlemskap i Avfallsforsk være kr 10.000,- eks MVA / år. Vi har også et eget Gründermedlemskap for kr 5.000,- eks MVA/ år.

Medlemskapet inkluderer blant annet ukentlige webinarer gratis og tilgang til et nettverk med aktører fra offentlig- og privat næringsliv, akademia og gründermiljøer. Ikke nøl med å ta kontakt med oss via e-post.

Velkommen!

Relevant akkurat nå:

PReP2020- ny utlysning

PReP2020 er et innovasjonsprogram for plast, finansiert av Handelens Miljøfond. Utlysningen vil søke etter innovasjonsprosjekter som bidrar til å gjenvinne plastavfall det i dag er problematisk å gjenvinne eller finne markeder for.

Hvem kan søke: Aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen, inkludert leverandørindustrien, samt aktører fra hele verdikjeden for resirkulert plast, opp- og nedstrøms.

Krav til søknad: Prosjektet må støtte opp om minst ett av Handelens Miljøfonds tre formål, som er å:

 • Redusere plastforsøpling
 • Øke ressurseffektiviteten knyttet til bruk av plast
 • Redusere forbruk av plastbærepose

Søknadsfrist: 21. februar 2021.

Klikk her for å komme til utlysningsdokumentet

Klikk her
for å komme til søknadsskjema

Fredagswebinar med Avfallsforsk

Avfallsforsk arrangerer webinar fast hver fredag 08.30-09.30.

I februar er alle fredager satt av til temaet digitalisering. Webinarene er gratis og åpent for alle.

Trykk her for å komme til en liste over kommende arrangementer

Klikk her for å komme til oversikten over alle Avfall Norges kommende arrangementer.

​Avfallsforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling innen avfallsområdet, herunder

 • Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og finansieringskilder
 • Tilrettelegge for forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen
 • Være en drivkraft i formidling av trender og forskningsresultater innen avfall og gjenvinning
 • Fungere som sparringpartner om finansieringskilder for medlemmenes arbeid innen FoU
 • Formidling og kommunikasjon av FoU prosjekter

Styret i Avfallsforsk 2020 - 2021

 • Toralf Igesund (styrets leder), BIR
 • Morten Onsrund, Norsirk
 • Terje Kirkeng, Vesar
 • Gro Bjerga, NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Hans Petter Arp, NGI
 • Sigrun Jahren, NTNU
 • Kari-Anne Lyng, Østfoldforskning AS (vara)
 • Marianne Seland, Lindum (vara)
 • Anja Ronesen, Renas (vara)

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Telefon:  91601901

Følg oss