Avfallsforsk er det ledende nettverket i Norge for avfallsrelatert forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer sirkulær økonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer. Styret består av representanter fra forskningsinstitusjoner, avfallsvirksomheter og organisasjonene i avfallssektoren. Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk.

Trykk her for å komme til en liste over kommende arrangementer i Avfallsforsk. Som medlem av Avfallsforsk får alle ansatte gratis adgang på alle webinarer og workshops i regi av Avfallsforsk.

​Avfallsforsk skal arbeide for å fremme forskning og utvikling innen avfallsområdet, herunder

 • Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og finansieringskilder
 • Tilrettelegge for forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen
 • Være en drivkraft i formidling av trender og forskningsresultater innen avfall og gjenvinning
 • Fungere som sparringpartner om finansieringskilder for medlemmenes arbeid innen FoU
 • Formidling og kommunikasjon av FoU prosjekter

Les vedtektene her

Medlemskap i 2022 koster 15.000 + mva (6.000 + mva for grundere og start ups). Medlemskapet inkluderer gratis adgang for alle ansatte på alle fredagswebinarene ut året! Medlemskap gir også mulighet for å være medarrangør av webinarer og presentere forskningsresultater der.

Medlemskap

Avfallsforsk har ved inngangen til 2022 53 medlemmer og representeres av private og kommunale avfallsselskap, forskning- og konsulentvirksomheter, organisasjoner samt startups.

Kontingenten for medlemskap i Avfallsforsk er kr 15.000,- eks MVA / år. Vi har også et eget Gründermedlemskap for kr 6.000,- eks MVA/ år. Fra august er det halv pris på medlemskap.

Medlemskapet inkluderer blant annet ukentlige webinarer, to årlige workshops og tilgang til et nettverk med aktører fra offentlig- og privat næringsliv, akademia og gründermiljøer.

Velkommen!

Fredagswebinar med Avfallsforsk 2022

Avfallsforsk arrangerer webinarer hver fredag 08.30-09.30. Webinarene er gratis for medlemmene i Avfallsforsk, andre kan kjøpe billett for 300 kr/webinar.

Webinarene tar for seg et nytt tema hver måned. I 2022 er disse tema på dagsorden foreløpig:

 • Januar del 1: Nytt fra virkemiddelapparatet
 • Januar del 2: Klima og ressurser
 • Februar: Digitalisering
 • Flere tema kommer!

Trykk her for å komme til en liste over kommende arrangementer i Avfallsforsk.

Er du medlem av Avfallsforsk kan du få tilgang på opptak av tidligere webinarer. Ta kontakt for link.

Styret i Avfallsforsk 2021 - 2022

 • Kari-Anne Lyng (styrets leder), NORSUS
 • Terje Kirkeng, Vesar
 • Gro Bjerga, NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Hans Petter Arp, NGI
 • Toril Borvik, Oslo REG
 • Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene
 • Anja Ronesen, Renas
 • Cecilie Lind, Avfall Norge(Vara)
 • Lars Inge Fjellestad, Mepex(Vara)

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Følg oss