Gå til innhold
Avfall Norge Tilbake til avfallnorge.no

Siste tilgjengelige tall* viser at det ble samlet inn 906 000 tonn industriavfall i 2015

Det tilsvarer 175 kg per innbygger.

Kilde: Avfall fra industrien (tabellnummer 08604), Statistisk sentralbyrå. Sist oppdatert 19. september 2017. Befolkning per 1.1.