Gå til innhold
Avfall Norge Tilbake til avfallnorge.no

Siste tilgjengelige tall* viser at det ble samlet inn 1 896 000 tonn industriavfall i 2022

Det tilsvarer 349 kg per innbygger.

Kilde: Avfallsregnskapet (tabellnummer 10514), Statistisk sentralbyrå. Sist oppdatert 8. desember 2023. Befolkning per 1.1.