45928763 m

Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter på tvers av geografi og sektorer. Vi representerer over 200 ulike virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer.

Les mer om Avfall Norge

Se flere nyheter

L1000625 1

Ikke kast brukte batterier i restavfallet!

Avfalls- og gjenvinningsbransjen opplever i dag utfordringer med at brukte batterier feilaktig kastes i restavfallet. Dette gir stor, og unødvendig, brannrisiko i hele returstrømmen for brukte batterier – i avfallsbeholdere, på utsalgssteder der brukte batterier kan leveres inn, under avfallstransport og på gjenvinningsanleggene.

Her finner du mer informasjonsmateriell

Våre møteplasser

Avfall Norges små og store møteplasser samler gjenvinningsbransjen og deres interessenter til kunnskapsdeling og dialog.

Se flere arrangementer

20. august 2021

Økonomiske virkemidler- fungerer de?

Det er klart for en ny "sesong" med Avfallsforsk webinarer. Hver fredag kl. 08.30-09.30 arrangeres gratiswebinar for Avfallsforsks medlemmer med ...

Type arrangement: Avfallsforsk webinar

29. september 2021

Bioseminaret 2021

Velkommen til årets bioseminar - årets viktigste fagsamling for deg som jobber med biologiske avfallsressurser.

Fagområde: Biologisk behandling |
Type arrangement: Seminar

21. oktober 2021

Energigjenvinningsseminaret 2021

Velkommen til årets energigjenvinningsseminar - årets viktigste fagsamling for deg som jobber med avfallsforbrenning med energigjenvinning.

Fagområde: Energigjenvinning |
Type arrangement: Seminar