Gå til innhold
Avfall Norge Tilbake til avfallnorge.no

Sirkulær statistikk

I 2022 produserte vi i Norge 12,1 millioner tonn avfall

4,4 millioner tonn fra husholdn. og tjenesteytende næringer

7,7 millioner tonn fra øvrige næringer

Vi har et bindende mål om 65 prosent materialgjenvinning og forberedelse til ombruk av municipal waste. Det er et krevende mål å nå. I 2021 nådde Norge bare 36,7 prosent.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger på rapporten så vennligst send oss en e-post

Siste oppdateringer

13.03.2024 Parlamentet har vedtatt sin posisjon vedrørende rammedirektivet om avfall. Denne blir nå liggende til etter valget. Les mer

04.03.2024 Parlamentet og Rådet har fremforhandlet et kompromiss om emballasjeforordningen. Nå gjenstår det at forslaget blir formelt vedtatt. Les mer

20.02.2024 Direktivet om styrket forbrukervern ble i dag endelig vedtatt. Det vil publiseres i EU-tidene innen kort tid. Les mer

01.02.2024 Parlamentet og Rådet har fremforhandlet et kompromiss om forbrukeres reparasjonsrett (right to repair). Nå gjenstår det at forslaget blir formelt vedtatt. Les mer

17.01.2024 EU-Parlamentet vedtar direktiv om styrket forbrukervern ved den grønne omstillingen. Nå venter formelt vedtak i Rådet. Les mer

18.12.2023 Rådet har vedtatt sin forhandlingsposisjon for Emballasjeforordningen. Alt er nå klart for forhandlinger med Parlamentet. Les mer

18.12.2023 Tall for industriavfall fra avfallsregnskapet er oppdaterte. Les mer

08.12.2023 Avfallsregnskapet for 2022 klart, 4% økning i totale mengder Les mer

04.12.2023 Parlamentet og Rådet har fremforhandlet et kompromiss om Økodesignforordningen. Nå gjenstår det at forslaget blir formelt vedtatt. Les mer

22.11.2023 Rådet har vedtatt sin forhandlingsposisjon for "Right to repair". Alt er nå klart for forhandlinger med Parlamentet. Les mer

22.11.2023 Parlamentet har vedtatt sin posisjon vedrørende emballasjeforordningen. Det er ventet at Rådet vedtar sin forhandlingsposisjon i desember. Les mer

21.11.2023 Parlamentet har vedtatt sin posisjon vedrørende "Right to repair". Det er ventet at Rådet vedtar sin forhandlingsposisjon i morgen. Første trilogmøte er planlagt 7. desember. Les mer

17.11.2023 Parlamentet og Rådet har fremforhandlet et kompromiss rundt revisjon av Avfallstransportforordningen. Nå gjenstår det at forslaget blir godkjent i hhv. Coreper og ENVI før det eventuelt blir formelt vedtatt. Les mer

14.11.2023 Rådet og Parlamentet ble i går enige om innhold i rettsakten om kritiske råvarer, og dermed gjenstår bare formelt vedtak. Dette innebærer bl.a. mål om at 25% av EUs forbruk av strategiske råvarer skal komme fra materialgjenvinning i 2030. Les mer

13.10.2023 Mindre avfall behandlet i Norge Les mer

03.10.2023 Nedjustert måloppnåelse i 2021 til 36,7%, se målkort

25.09.2023 Kommisjonen vedtar begrensninger på bruken av mikroplast Les mer

22.09.2023 Nye økodesignkrav til mobiler og nettbrett fra 20.6.2025 Les mer

12.09.2023 EU-Parlamentet vedtar fornybardirektivet Les mer

11.09.2023 Kun 36,9% materialgjenvinning og forberedelse til ombruk i 2021 etter ny metodikk.

17.08.2023 Ny batteriforordning trer i kraft! Les mer

05.07.2023 Kommisjonen foreslår krav til tekstiler og matavfall Les mer