Lukk søk

Kontakt oss

post@avfallnorge.no eller sentralbord tlf: 24 14 66 00

Nancy Strand

Administrerende direktør
Ansvar: Daglig leder i Avfall Norge
Telefon:  91601901

Cecilie Lind

Næringspolitisk direktør
Ansvar: Faglig og næringspolitisk ansvarlig. Samfunns- og pressekontakt
Telefon:  90110116

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Ansvar: Medlemspleie og rekruttering, Avfall Norges årskonferanse, Høstmøtet, kurs og seminarer.
Telefon:  47179706

Sara Wilsgaard

Leder for kommunikasjon
Ansvar: Kommunikasjonsansvarlig. LEder for området marint avfall og forsøpling.
Telefon:  95707878

Mona Nordhammer Sæther

Kommunikasjonsrådgiver
Ansvar: Prosjektleder for "slik kan Norge kildesortere", teamleder for bransjefakta og statistikk.
Telefon:  48023019

Henrik Nesheim

Administrasjonssjef
Ansvar: Økonomi, personal og administrasjon
Telefon:  91823607

Jens Måge

Fagrådgiver
Ansvar: Biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk
Telefon:  92292262

Roy Ulvang

Fagrådgiver
Ansvar: Energigjenvinning og kommunalt ansvar
Telefon:  91724204

Malin Granlund

Fagrådgiver
Ansvar: Farlig avfall, deponier, offentlige anskaffelser og avfallssug
Telefon:  95903691

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Karin Halvorsen

Kurssekretær
Ansvar: Kurs og seminar
Telefon:  95149570

Øyvind Hansen

Markedskoordinator
Telefon:  41421344

Sigve Ånderå

Prosjektleder | Project manager CLOCC
Telefon:  40408694