Våre ansatte

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Kåre Fostervold

Næringspolitisk direktør
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Renate Damskog

Økonomisjef/CFO
Ansvar: Økonomi og administrasjon
Telefon:  91372787

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, Circular Monday
Telefon:  95707878

Marie Hesselberg

Rådgiver
Ansvar: Møteplasser, statistikk og data, avfallsressurser
Telefon:  97906784

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Jens Måge

Fagrådgiver
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Anna Fagerheim

Rådgiver
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267

Sigve Ånderå

Program director
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677