Arskonferansen 2024 banner mobile

Våre ansatte

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Stine Thorp

Kommunikasjonsansvarlig
Ansvar: Posisjonering, podcast, ekstern og intern kommunikasjon
Telefon:  92867972

Marie Hesselberg

Rådgiver
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Ansvar: Internasjonalt arbeid, arbeider med Avfallsforsk; nettverk for innovasjon og forskning innen sirkulær økonomi, kompetanse mm
Telefon:  91601901

Jens Måge

Fagrådgiver
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Anna Fagerheim

Rådgiver
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, Møteplasser, Ombruk
Telefon:  47390267

Sigve Ånderå

Senior advisor
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Program Manager i Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Heidi Hopstock

Rådgiver
Ansvar: REdu, kompetanse, innovasjon og medlemmer
Telefon:  98469852

Idunn Myklebust

Administrasjonskonsulent
Telefon:  45206290

Elin Hansen

Seniorrådgiver, fagsjef
Telefon:  48234334

Dag Oliver

Leder SirkulærHub & Partnerskap
Ansvar: Årskonferansen, Sirkulærhubben og organisasjonens samarbeidspartnere
Telefon:  99099533

Gina Nyquist

Forretningsutvikler
Telefon:  91103334