Våre ansatte

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Renate Damskog

Økonomisjef/CFO
Ansvar: Økonomi og administrasjon
Telefon:  91372787

Stine Thorp

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:  92867972

Marie Hesselberg Simonsen

Rådgiver
Telefon:  97906784

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Jens Måge

Fagrådgiver
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Anna Fagerheim

Rådgiver
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267

Sigve Ånderå

Program director
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Heidi Hopstock

Prosjektleder
Ansvar: REdu - avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft
Telefon:  98469852

Didrik Støbakk

Arrangementskoordinator
Ansvar: Årskonferansen, webinarer/seminarer
Telefon:  41552781

Idunn Myklebust

Administrasjonskonsulent
Telefon:  45206290