Foto: iStock

Hvorfor være medlem?

Avfall Norge organiserer gjenvinningsbransjen og dens interessenter og samarbeidspartnere på tvers av geografi og sektorer. Våre 200+ medlemmer består av IKS'er/kommuner, private gjenvinningsselskap, returselskap, gründere, leverandører og rådgivere.

Vår hovedoppgave er å bedre rammevilkår for våre medlemmer, og drive overgangen til en sirkulær økonomi fremover.

Vårt næringspolitiske arbeid:

Avfall Norge næringspolitiske arbeid har som mål å fremme rammebetingelser som gjør at medlemmene kan drive effektivt og på best mulig måte bidrar til at vi som samfunn når klima- og miljømål og blir en sirkulær økonomi.

Les mer om vårt næringspolitiske arbeid her.

Våre møteplasser:

Avfall Norge har ulike møteplasser for bransjen. I løpet av året arrangerer vi en rekke seminarer og kurs med egne priser og grupperabatter forbeholdt medlemmer. Dette gjelder også Årskonferansen, årets viktigste bransjetreff.

Vi arrangerer også ulike studieturer, et årlig treff for daglige ledere, og inviterer alle medlemmer til åpent hus før jul.

Ellers arrangerer vi med jevne mellomrom morgenkaffe (hybrid) eller webinarer om våre prosjekt eller ulike aktuelle tema. Disse er i hovedsak gratis og åpne for alle.

Se oversikt over våre kommende arrangementer her

Vårt arbeid med fag og kompetanse:

Avfall Norge har ulike faggrupper og nettverk som medlemmene våre kan være med i. Vi gjennomfører også medlemsfinansierte prosjekter, og vi har rådgivere som svarer på spørsmål medlemmene våre lurer på.

Avfall Norge leder også arbeidet med bransjens kompetanseløft REdu og vi er sekretariat for Avfallsforsk.

Medlemsfordeler oppsummert

  • Medlemspris på våre seminarer og kurs
  • Gratis annonsering av stilling ledig på vår nettside og i vårt nyhetsbrev
  • Medlemspris for leie av våre møtelokaler sentralt i Oslo sentrum
  • Medlemspris for innspilling av podcast i vårt studio
  • Medlemspris for produksjon av webinar sendt fra vårt studio
  • 10 % rabatt hos Upwave, et norskutviklet digital samarbeidsverktøy