Medlemsfordeler

Som medlem i Avfall Norge støtter dere arbeidet med bedre rammevilkår for bransjen. Dere får også tilgang til et nettverk bestående av aktører fra hele gjenvinningsbransjen.

Vårt næringspolitiske arbeid:

Avfall Norge jobber næringspolitisk for å skape rammebetingelser gjør at bransjen når sine egne målsettinger og bidrar til at vi som samfunn når de nasjonale målsettinger i avfallspolitikken og ambisjonen om en mer sirkulær økonomi.

Les mer om vårt næringspolitiske arbeid her.

Våre møteplasser:

Avfall Norge har små og store møteplasser for bransjen året gjennom. Som medlem får du tilgang til lavere priser og grupperabatter som er forbehold medlemmer. Vi har en rekke faste fagseminarer, vi inviterer til morgenkaffe om dagsaktuelle temaer, ulike prosjektwebinarer og ikke minst arrangerer vi Årskonferansen der hele bransjen møtes.

Se våre kommende møteplasser her.

Vårt arbeid med fag og kompetanse:

Avfall Norge har ulike faggrupper og nettverk som medlemmene våre kan være med i. Vi gjennomfører til enhver tid en rekke medlemsfinansierte prosjekter knyttet til våre satsingsområder og vi har rådgivere som svarer på smått og stort som medlemmene våre lurer på. Avfall Norge leder også arbeidet med bransjens kompetanseløft REdu og vi er sekretariat for Avfallsforsk.

Andre medlemsfordeler

  • Ukentlig nyhetsbrev om det som skjer i bransjen
  • Ukentlig nyhetsbrev om våre møteplasser
  • Medlemspris på våre arrangementer og møteplasser
  • Gratis annonsering av stilling ledig på nettsiden og nyhetsbrev fra Avfall Norge
  • Mulighet for å leie rimelige møtelokaler sentralt i Oslo sentrum
  • Innspilling av podcast
  • Produksjon av webinar
  • Hotellavtale med Nordic Choice Hotels (overnatting)

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878