Gå til innhold
Avfall Norge Tilbake til avfallnorge.no

Ligger vi an til å nå målene?

Her ser du tallfestede mål og Norges måloppnåelse på veien til en sirkulær økonomi.

Materialgjenvinning og forberedelse til ombruk

Husholdningsavfall og liknende avfall fra næringer

Målet kommer fra revidert rammedirektiv for avfall

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Maks 40 plastposer per innbygger

Lettvekts bæreposer i plast under 50 mikrometer

Målet kommer fra emballasjeforordningen

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Redusert matavfall

Mål for matindustri og samlet fra handel, servering og husholdning. Referanseår: 2020

Målet kommer fra emballasjeforordningen

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Mål for ombruksemballasje

Målet kommer fra emballasjeforordningen

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Materialgjenvinning av kasserte kjøretøy

Målet kommer fra direktiv om kasserte kjøretøy

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Utsortering av materialgjenvinnbar plast

Husholdningsavfall og liknende avfall fra næringslivet

Målet kommer fra avfallsforskriften kap. 10a

Status for rettsakten:

Forslag

På høring

Behandling

Ferdig behandlet