Gå til innhold
Avfall Norge Tilbake til avfallnorge.no

Ligger vi an til å nå målene?

Her ser du tallfestede mål og Norges måloppnåelse på veien til en sirkulær økonomi.

Materialgjenvinning og forberedelse til ombruk

Husholdningsavfall og liknende avfall fra næringer

Målet kommer fra revidert rammedirektiv for avfall

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Maks 40 plastposer per innbygger

Lettvekts bæreposer i plast under 50 mikrometer

Målet kommer fra emballasjeforordningen

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Redusert matavfall

Mål for matindustri og samlet fra handel, servering og husholdning. Referanseår: 2020

Målet kommer fra ny revisjon av rammedirektivet

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Mål for ombruksemballasje

Målet kommer fra emballasjeforordningen

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Materialgjenvinning av kasserte kjøretøy

Målet kommer fra direktiv om kasserte kjøretøy

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Utsortering av materialgjenvinnbar plast

Husholdningsavfall og liknende avfall fra næringslivet

Målet kommer fra avfallsforskriften kap. 10a

Status for rettsakten:

Forslag

På høring

Behandling

Ferdig behandlet

65% innsamling av EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall

Målet kommer fra weee-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

Materialgjenvinning av plastemballasje

Emballasjeavfall av plast

Målet kommer fra revidert emballasjedirektiv

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

65 % materialgjenvinning av emballasjeavfall

Emballasjeavfall samlet for alle materialtyper

Målet kommer fra revidert emballasjedirektiv

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

25 % materialgjenvinning av treemballasje

Emballasjeavfall av trevirke

Målet kommer fra revidert emballasjedirektiv

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

70 % materialgjenvinning av jernholdig metallemballasje

Emballasjeavfall av jernholdig metallemballasje

Målet kommer fra revidert emballasjedirektiv

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

50% materialgjenvinning av aluminiumsemballasje

Emballasjeavfall av aluminium

Målet kommer fra revidert emballasjedirektiv

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

70% materialgjenvinning av glassemballasje

Emballasjeavfall av glass

Målet kommer fra revidert emballasjedirektiv

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

75% materialgjenvinning av papp, papir og drikkekartong

Emballasjeavfall av papp, papir og drikkekartong

Målet kommer fra revidert emballasjedirektiv

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett

70 % materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall

Avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet

Målet kommer fra revidert rammedirektiv for avfall

Status for rettsakten:

Forhandles om i EU

Vedtatt i EU

Innlemmet i EØS-avtalen

Gjennomført i norsk rett