Gå til innhold
Avfall Norge Tilbake til avfallnorge.no

Tilgjengelige tall* viser at det ble samlet inn 2,8 millioner tonn bygge- og anleggsavfall i 2021.

Det tilsvarer 527 kg per innbygger.

Kilde: Avfallsregnskapet (tabellnummer 10514), Statistisk sentralbyrå. Sist oppdatert 8. desember 2022.