Gå til innhold
Avfall Norge Tilbake til avfallnorge.no

Tilgjengelige tall* viser at vi lagde 2,1 mill. tonn husholdningsavfall i 2022

Det tilsvarer 387 kg per innbygger.

Kilde: Avfall frå hushalda (tabellnummer 13136), Statistisk sentralbyrå. Sist oppdatert 15. juni 2023. OBS: SSB bruker innbyggertall per 31.12 for husholdningsavfall, ikke per 1.1 som oftest brukes i Eurostat.